Børnehave var spækket med avanceret musikudstyr

Institutionsleder købte for 280.000 kroner avancerede musikinstrumenter til femårige børnehavebørn i Tingbjerg. Københavns Kommune mener, at instrumenterne var til lederens eget brug og taler om en alvorlig sammenblanding af kommunens og lederens økonomi.

Da ansatte fra Københavns Kommune sidste sommer aflagde besøg i en børnehave i Tingbjerg, blev de noget overraskede over det særprægede syn, der ventede dem i institutionens kælder.

Den var spækket med professionelt musikudstyr for flere hundrede tusinde kroner; nok til at udstyre et professionelt rockband. I kælderen stod bl.a. et 35.000-kroners keyboard, mikrofoner, tre guitarforstærkere, fire kasser guitarpedaler og en stor mixerpult, og på væggene hang en hel stribe akustiske og elektriske guitarer og elbasser. Musikudstyr der var alt for avanceret til, at institutionens børn på mellem nul og fem år kunne bruge det. At børnehavelederen var ivrig bassist i sin fritid, gjorde ikke sagen bedre og fik kommunen til at mistænke ham for at have indkøbt instrumenter til sig selv og indrettet kælderen som sit eget øvelokale.

Kommunen undrede sig særligt over, at indtil flere sæt ekstra basstrenge, en ekstra basforstærker samt en såkaldt båndløs bas - en bas som kun garvede musikere benytter - var blevet indkøbt på børnehavens regning, men ikke længere befandt sig på stedet. De ansatte i institutionen fortalte kommunen, at de ikke havde set lederen benytte instrumenterne sammen med børnehavebørnene. Det til trods for, at institutionslederen siden 2004 havde indkøbt instrumenter og udstyr for 280.000 kr. hos forhandleren Aage Jensen.

Rundsav til femårige

Musikudstyret var ikke den eneste uregelmæssighed i institutionen, der i dag huser børnehave og vuggestue, men som frem til 2008 endvidere var et fritidshjem. I kælderen og i et skur stod en serie professionelt elværktøj, som under ingen omstændigheder hverken kunne eller måtte benyttes af og sammen med små børn. Blandt andet en afretterhøvl, en stationær rundsav, adskillige dyksave og diverse slibe- og boremaskiner.

Da kommunens medarbejdere efterfølgende gik institutionens indkøb og bilag igennem, dukkede en stribe andre uregelmæssigheder op. Der var blandt andet indkøbt PCere, stereoanlæg og et meget stort antal planter og buske, som der ikke kunne redegøres tilstrækkeligt for nødvendigheden af. En af de indkøbte PCer til mere end 18.000 kr. var ikke at finde længere på institutionen.

Bilagskontrol blev omgået

Desuden fremgik det af bilagskontrollen, at børnehavelederen ofte havde indkøbt enkelte chokoladebarer på institutionens regning, når han var i Silvan eller Bauhaus for at købe andre ting til institutionen, samt at institutionens klippekort til bus og tog var blevet brugt midt om natten, hvor institutionen var lukket. På langt de fleste bilag var det desuden kun institutionslederen selv, der havde skrevet under og godkendt indkøbet. Reglerne foreskriver ellers, at både lederen og souschefen skulle gennemgå og godkende bilagene, så man undgår misbrug.

Omfattende rod

Alt i alt var der et omfattende økonomisk rod i institutionen i bydelen Tingbjerg, der blandt andet skulle modtage børn fra belastede familier i et af Københavns hårdest socialt belastede kvarterer.

»Der ser ud til at være en sammenblanding af institutionens og din egen private økonomi, forstået som helt eller delvis private indkøb for institutionens midler,« konkluderede kommunen i et brev til den daværende institutionsleder, der i sommeren 2011 blev indkaldt til en tjenestlig samtale.

Ved samtalen forklarede lederen selv, at en del af udstyret var indkøbt frem til 2008, da institutionen også husede et fritidshjem, men kommunen kunne konstatere, at store dele af de problematiske indkøb var sket i 2010 og 2011, hvor stedet kun fungerede som børnehave og vuggestue. Samt at store dele af musikudstyret end ikke kunne benyttes af de ældste elever i folkeskolen - og slet ikke af fritidshjemsbørn.

Berlingske er i besiddelse af en stribe centrale dokumenter i forbindelse med sagen, der blandt andet afslører, at de mange spektakulære indkøb, der især skete i perioden 2010 og 2011, var med til at påføre Tingbjerg-institutionen en betydelig gæld på knap 2,4 mio. kr.

Vision om musikværksted

Dokumenterne viser, at institutionslederen erkender, at en række af musikinstrumenterne og andre anskaffelser var unødvendige. Men han benægter, at han skulle have indkøbt instrumenterne til sig selv, men forklarer, at hans vision var at lave et musikværksted til de små børn - og at vise dem hvordan voksne kan reparere ting med det elektriske værktøj, han indkøbte.

Men den forklaring købte kommunen og lederen af den klynge af institutioner, som børnehaven hører under, ikke.

Derfor meddelte kommunen på et møde i sommeren sidste år, at de ikke længere havde tillid til børnehavelederen, og han valgte derfor at sige sin stilling op.

Det accepterede kommunen, men med forbehold for en senere mulig politianmeldelse og krav om erstatning. Et skridt som kommunen dog ifølge Berlingskes oplysninger ikke har taget.

Fagforening chokeret

Jan Hoby, næstformand i de københavnske pædagogers fagforening LFS, er chokeret over sagen fra Tingbjerg.

»Problemet er, at folk ikke tager deres ansvar og opgave alvorligt og behandler institutionen som deres egen private ejendom. Pengene skulle gå til børnene og de ansatte. Det mest beskæmmende er, at det her er sket i Tingbjerg, som er et af byens allermest belastede områder, hvor der virkelig er brug for pengene,« siger Jan Hoby.

Han henviser samtidig til, at Berlingske i sidste uge afdækkede, hvordan to kvindelige institutionsledere i strid med reglerne havde ansat deres egen familie i Valby. En sag som fik børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S) til at bestille en redegørelse om familieansættelser og mulige problemer med nepotisme i kommunens børnehaver.

»Hvordan kan sagen fra Tingbjerg overhovedet ske, og har forvaltningen styr på sit tilsyn? Denne her sag bør sammen med sagerne om nepotisme få forvaltningen og de ansvarlige til at skærpe deres opmærksomhed og leve op til deres tilsynsforpligtelser,« mener Jan Hoby.

Hverken den ansvarlige borgmester Anne Vang eller Børne- og Ungdomsforvaltningen har ønsket at stille op til interview om sagen.

»Forvaltningen har ikke mulighed for at svare, da der er tale om en personalesag og dermed fortrolige oplysninger,« lyder det i et skriftligt svar til Berlingske.

Kommunen tilføjer, at det ikke er muligt at oplyse, hvorvidt den massive gæld og det store underskud i institutionen er blevet rettet op.

»Det er ikke muligt at oplyse den økonomiske situation isoleret set, da den nye klyngestruktur indebærer et samlet budget for institutionerne i klyngerne. I den klynge, hvor institutionen indgår, er der p.t. et underskud på cirka 1,7 millioner kroner. Det skal understreges, at gælden i klyngen ikke kan tilskrives den tidligere personalesag,« skriver kommunen i et svar.

Berlingske har flere gange forsøgt at få en kommentar til sagen fra den tidligere leder. Han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.

Berlingske har valgt at anonymisere både institutionens og den tidligere leders navn.