Børneægteskaber udløser voldsom debat i Sverige

En række svenske kommuner er kommet under voldsomt politisk pres, fordi de har ladet piger helt ned til 15 år bo med deres voksne ægtemænd i asylcentrene.

Uledsagede flygtningebørn bliver i Sverige indkvarteret på særlige asylcentre. Dette gælder dog ikke mindreårige piger, som ankommer med deres voksne ægte­mand. I en lang række tilfælde har piger helt ned til 15 år fået lov til at flytte på asylcenter sammen med den måske årtier ældre ægtemand. Fold sammen
Læs mere

Hvad stiller man op, når 15-16 årige piger – nogle af dem gravide – søger asyl sammen med 15-20 år ældre ægtemænd? Skal de som andre under 18 år placeres på særlige bosteder for uledsagede børn, eller skal de – som de selv udtrykker ønske om – indkvarteres sammen med deres ægtemænd?

I en række kommuner i Sverige har man ladet teenagepigerne bo i asylcentre sammen med deres mænd. Dette har skabt en voldsom kritik i det »feministiske« og flygtningevenlige Sverige. Både børneægteskaber og tvangsægteskaber er i Sverige – ganske som i Danmark – forbudt ved lov.

Sagerne kom frem i sidste uge, da Sveriges Radio dokumenterede over 70 tilfælde af 15-, 16- og 17-årige piger, som efter modtagelsen i asylsystemet i en række kommuner indkvarteres sammen med deres voksne mænd. Efterfølgende har dagbladet Sydsvenskan afsløret, at dette alene i Malmø er sket i 59 tilfælde. Fem af pigerne var gravide, da de ankom til Malmø, otte havde tidligere fået børn, mens en kun 17-årig pige allerede havde født to.

Selv om flygtningestrømmen til Sverige for alvor tog til i sommer, er der eksempler tilbage til januar 2015. Kun i en enkelt af de kommuner, som Sveriges Radio undersøgte, nemlig Göteborg, var det praksis at adskille ægtefællerne, når pigerne er under 18 år.

Voldsom politisk røre fra venstre til højre

Malmø Kommune er nu blevet anmeldt til den svenske børneombudsmand for sin praksis og har i øvrigt bebudet en undersøgelse af sagerne. Svenske politikere fra venstre til højre har reageret skarpt på afsløringerne. Folkpartiets leder, Jan Björklund, kræver, at regeringen nedsætter en »haverikommission«, der skal udrede de sociale myndigheders ageren i sagen.

»At svenske kommuner placerer mindreårige piger hos voksne mænd, er ikke acceptabelt,« siger Jan Björklund.

Partiet Sverigedemokraterna vil have forvaltningschefen i Malmø Kommune afskediget.

»Alle børn i Sverige skal beskyttes mod at blive giftet bort og mod at leve sammen med en voksen partner. Ifølge svensk lov regnes personer under 18 år ikke som voksne, og børneægteskaber er forbudt i vores land,« skriver tre af Sverigedemokraternas ordførere i Rigsdagen i et debatindlæg i Aftonbladet.

Også partiet Feministsk Initiativ, som har repræsentanter i byrådene i flere svenske kommuner, tager afstand og ønsker de mange sager undersøgt.

»Feministsik Initiativ vil aldrig acceptere, at udsatte piger udnyttes, eller at der skal gælde forskellige regler for børn i Sverige og børn på flugt,« skriver partiets leder, Gudrun Schyman, i et debatindlæg.

»Børn, som er på flugt alene, lever i en uhørt udsat situation. Og piger er særligt udsatte for at blive tvangsgift, for overgreb og seksuel udnyttelse. Man kan ikke forudsætte, at piger, som er blevet giftet bort, kender til de rettigheder, de har.«

Det er ulovligt – eller er det?

Spørgsmålet er dog, om børneægteskaberne er ulovlige. Juraekspert doktor Carolina Saf har forsvaret de kritiserede kommuners praksis og argumenterer for, at ægteskaber, som er indgået uden for Sveriges grænser, er gyldige ifølge både international og svensk ret, så længe den mindreårige er fyldt 15 år.

Men selv om ægteskabet rent juridisk er gyldigt, så kan der være begået en forbrydelse, fremfører andre, som ønsker, at myndighederne og politiet undersøger dette.

Ulrika Rogland, som er specialist i kvinders og børns rettigheder, affærdiger argumentet. Hvis et ægteskab vurderes at være indgået ved tvang og i strid med svensk lov, så skal der indledes en forundersøgelse, siger Ulrika Rogland til Sydsvenskan.

Straffen for tvangsægteskab er op til fire års fængsel. Og personer, som arbejder med børnene, har pligt til at anmelde sagerne.

»Spørgsmålet er, hvor ofte det sker, at børn gifter sig af egen fri vilje,« siger Ulrika Rogland og tilføjer, at sager også skal efterforskes, såfremt en 15-årig er gravid, fordi man ikke må have sex med børn under 15 år.