Børn og ældre slipper for udlicitering

Kommunerne vil overlade flere opgaver til private virksomheder, men der trækkes en streg i sandet, når det kommer til udlicitering af ældrepleje og børnepasning.

Det velkendte syn af kommunalarbejdere i fuld sving med at reparere huller og beskære buskadser langs landevejene kan inden længe være et minde fra en svunden tid.

For kommunerne er klar til at udlicitere flere opgaver, bebuder borgmestrene i en rundspørge i Børsen, hvor netop vejarbejde, bygningsvedligeholdelse og pasning af grønne arealer bliver nævnt som oplagte steder at lade de private tage over.

Men der går grænsen også, lyder det samtidig. For når det kommer til børnepasning og pleje af ældre, er kommunerne mere skeptiske. Og det er en god grund til, siger Roger Buch, kommunalforsker hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Når vi taler om de bløde velfærdsområder - som børnepasning og ældrepleje - så findes der ingen dokumentation for, at der skulle være besparelser at hente,« siger han.

Af samme grund er det et begrænset marked, der byder sig til, når kommunerne barsler med tanker om at lade private hænder tage sig af de ældre.

»Man har i lang tid at presset på for at få stiftet et privat marked, for eksempel i forbindelse med frit plejevalg til ældre. Men det giver sig selv, at det er svært at gøre det til en effektiv forretning at passe ældre,« siger Roger Buch.

Den tankegang har også forplantet sig ude i kommunerne, hvor man stiller sig skeptisk over for idéen om, at det private kan levere den samme kvalitet for færre penge end det offentlige.

»En privat virksomhed vil jo hverken gøre det for den ældres skyld eller for kommunens skyld. De vil gøre det for at tjene penge, og hvordan går regnestykket op, når kommunen sparer penge, når virksomheden tjener penge og de ældre samtidig får den samme pleje,« spørger Roger Buch.

Samtidig er det et kerneområde for kommunerne at passe de ældste og yngste medborgere, understeger borgmester H.C Østerby (S) fra Holstebro.

»Det er et område, man nødigt vil give fra sig. Det er kommunalt hjerteblod, som betyder rigtig meget,« siger borgmesteren, der er enig i Roger Buchs vurdering af et begrænset privat marked.

»Markedet er ret tyndt, og det skyldes jo nok, at det er svært at tjene penge,« siger han.

Selv om Roger Buch har svært ved at forestille sig, at det kan svare sig økonomisk for samfundet at udlicitere de bløde velfærdsområder, gætter han alligevel på, at en lang række kommuner vil forsøge sig de næste år.

»De tomme kasser rundt omkring tvinger kommunerne ud i alternative forsøg, så jeg tror, at vi på den korte bane vil se en masse forsøgsordninger, hvor det private vil overtage plejen af de ældre og i visse tilfælde også de små,« siger kommunalforskeren, der ikke har den store tiltro til forsøgene.

»Ældreområdet er enormt svært for private at overtage. Den offentlige sektor har trods alt flere 100 års erfaring med at passe sine ældre og en unik viden om, hvordan man gør de her ting. Det er noget sværere end at reparere veje og tømme skraldespande,« siger Roger Buch.