Børn med lavere IQ bliver overset i skolen

Skolerne overser børn med lavere IQ, som derfor ikke får den nødvendige støtter, lyder det fra psykologer og neurologer.

Børn med en lav IQ får ikke den hjælp i skolen, de har brug for. Det siger en række psykologer og neurologer til Jyllands-Posten.

Når flere børn med særlige behov bliver inkluderet i almindelige klasser, kommer der ikke bare flere urolige elever. Der kommer også flere stille børn, som officielt har indlæringsproblemer.

Fra psykologer og neurologer lyder det dog, at mange af de stille børn har en lavere IQ end gennemsnittet, og at de tier stille, fordi de ikke kan følge med i undervisningen - ikke fordi de for eksempel er ordblinde.

En kortlægning fra 2013 viser, at den største gruppe børn, som skal inkluderes, netop er børn med generelle indlæringsproblemer.

»Det er en overset gruppe, fordi man ofte opdager dem sent. De har jo ikke alle en udadreagerende adfærd, som kan være tilfældet for ADHD eller autisme,« siger professor og børneneurolog på Rigshospitalet Peter Uldall til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen har omkring 13 procent af befolkningen en IQ på mellem 70 og 85, hvor en IQ på 85 til 115 er det normale.

Formand for Pædagogiske Psykologers Forening Bjarne Nielsen vurderer, at skolen i dag fokuserer på diagnosebørn og dårlige læsere, mens der er mindre fokus på at hjælpe børn med lavere IQ.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal er enig i, at der for tiden er meget fokus på diagnosebørnene, og at »risikoen er, at vi overser de mindre begavede børn, som tidligere var i specialklasserne.«