Børn har brug for faderfigur

Ny forskning viser, at der stadig er brug for mænd. Børn uden fædre risikerer at blive asociale.

Det kunne være oplagt at tro, at mænd er et overstået kapitel, når et stigende antal enlige kvinder vælger at klare hele molevitten selv og få et donorbarn.

Men sådan er det ikke. Forskning viser nemlig, at børn stadig har brug for mandlige rollemodeller.

»En faderfigur er meget vigtig i barnets første tre-fem leveår,« siger Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet med speciale i fødselsområdet og medforfatter til bogen »Fædres tilknytning til spædbørn«.

Han forklarer, at et barn, der mangler en mandlig rollemodel i dets liv under opvæksten, kan få svært ved at få et parforhold til at fungere, når det bliver ældre.

»Når man har en far og en mor, der udfylder forskellige kønsroller, får man et billede af, hvad de forskellige køn står for. Man har brug for nære relationer til begge køn. Det er ikke noget, en dreng kan få ved at se en John Wayne-film,« siger psykologen.

At børn uden fædre kan have sværere ved at klare sig godt socialt bakkes op af ny forskning. Et canadisk studie af museunger viser, at de har svært ved at skabe nære relationer til andre mus, når de er vokset op uden en far.

For at undersøge hvordan museungerne blev påvirket, havde forskerne fjernet musenes fædre i 40 dage lige efter fødslen.

»Når man normalt sætter to dyr ind i det samme bur, undersøger de hinanden og rører ved hinanden, men når vi satte to mus, som var frataget deres far, ind i samme bur, ignorerede de hinanden,« forklarer forsker Gabriella Gobbi fra University Health Centre i Montreal i Canada til det videnskabelige tidsskrift New Scientist.

De canadiske forskere har foruden observationerne målt musenes reaktion på stoffet oxytocin, som normalt frigives, når man knytter sig socialt til andre. Her viste det sig, at musene frigav mindre end mus, der havde begge forældre.

Bedst at være to
Det er dog ikke sikkert, at resultaterne kan overføres direkte til menneskebørn. Hos den brugte type mus er det nemlig oftest fædrene, der slikker børnene, og da hygiejne er en vigtig faktor, er der risiko for, at det også kan have ændret musenes hjerner. For menneskebørn er en mandlig rollemodel dog afgørende for, at barnet får et sundt forhold til begge køn.

»Al forskning tyder på, at man løser problemer bedre, når man er to om det. At stå helt alene med et spædbarn kan være meget svært og uoverskueligt. Det er en buffer at være to personer,« siger Svend Aage Madsen.

Han understreger dog, at en enlig mor sagtens kan kompensere for en manglende far til donorbarnet ved at give barnet nære relationer til andre mænd.

»Det er klart, at et donorbarn altid vil gå rundt og spekulere over, hvem far mon er, men det gør adoptivbørn jo også,« siger Svend Aage Madsen.

Ifølge New Scientist har tidligere forskning vist, at piger, som er vokset op uden en far, går tidligere i puberteten, bliver seksuelt aktive i en yngre alder og har større risiko for at blive gravide i teenageårene.