Børn af gravide misbrugere skal følges til skolestart

Velfærdsminister Karen Jespersen (V) sætter nu for alvor sit eget fodaftryk på regeringens sociale profil. Børn af gravide misbrugere skal modtage mere hjælp helt frem til barnets skolestart. Bred politisk opbakning.

Gravide kvinder med misbrugsproblemer skal følges fra graviditetens begyndelse og frem til børnenes skolestart for at forhindre abstinenser, omsorgssvigt og en lang række andre problemer for de svært belastede børn.

»Ved en tidlig indsats kan man modvirke, at børn med f.eks. alvorlige alkoholskader får motoriske og sproglige vanskeligheder. Samtidig lærer moderen, hvordan hun skal tackle situationen, så hun bliver mere velfungerende og bedre i stand til at hjælpe barnet,« siger velfærdsminister Karen Jespersen (V).

Hun vil nu bruge 31,5 mio. kroner årligt gennem satspuljemidlerne på at etablere et såkaldt familieambulatorium i hver af landets fem regioner.

Jordemødre har siden 2005 været forpligtet til at indberette gravide med misbrugsproblemer til socialforvaltningen rundt om i landet, og rådgivningen for de fleste gravide misbrugere stopper her.

Men erfaringer fra allerede etablerede familieambulatorier på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet viser, at en lang række problemer kan forebygges, hvis man foretager en lægelig, psykologisk og social indsats fra tidligt i graviditeten og helt frem til barnets skolestart.

Det fortæller May Olofsson, daglig leder og idekvinde bag familieambulatorierne på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.

»Vi arbejder med en forebyggende indsats over for de allermest truede børn i vores samfund, og det er børn af alkohol- og stofmisbrugende mødre. De børn er i højrisiko-gruppen for at få medfødte skader, alvorlige udviklingsforstyrrelser, og lide overlast som følge af omsorgssvigt,« siger May Olofsson.

Gammel diskussion
Udbredelsen af familieambulatorierne har været længe undervejs. Hvidovre Hospital etablerede som det første i Danmark et ambulatorium i 1995, og siden er efterligninger dukket op i både Norge, Sverige og Finland. I 2005 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at »Hvidovre-modellen« blev udbredt til resten af landet. Flere oppositionspartier har ønsket ordningen gennemført gennem længere tid, men regeringspartierne har indtil nu modarbejdet idéen.

»Jeg er ikke tilhænger af en model, hvor man laver en udvidet socialforvaltning – forankret i hospitalerne,« lød det bl.a. fra socialordfører Hans Andersen (V), der så sent som i oktober sammen med de Konservatives Tom Behnke dannede spydspids imod »Hvidovre-modellen«.

Efterfølgende har Karen Jespersen dog taget en samtale med sine regeringskolleger, og der er nu – ifølge Jespersen – fuld enighed.

Så Hans Andersen og Tom Behnke blev omvendt?

»Ja. Vi har haft en opklarende fase om det særlige ved Hvidovres model,« som Karen Jespersen udtrykker det.

Socialordfører Marianne Jelved fra de Radikale roser regeringen for at gennemføre forslaget.

»Vi har haft familieambulatorierne som et af vores højt prioriterede ønsker,« siger hun.

Også socialordfører i Dansk Folkeparti, Christian H. Hansen er tilfreds.

»Når noget fungerer godt, så er det rigtigt at afprøve det andre steder også,« siger han.

Direktør i Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen, betegner udbredelsen af familieambulatorierne som »supergodt« og hæfter sig særligt ved, at regeringen lægger op til en permanent løsning for de gravide misbrugere og deres børn:

»Projektet har været afprøvet i mange år i Hvidovre, og resultaterne er så gode, at ordningen nu bliver fast i hele landet. Det er utroligt glædeligt, at vi nu har overstået forsøgsfasen – for målgruppen er nogle af de mest vanskeligst stillede gravide, man overhovedet kan finde.«