Blodbankchef: Smitterisiko kan aldrig elimineres

NAT-testen kan formentlig sættes i værk om 6-9 måneder. Men chef for blodbank advarer mod at tro, at det betyder farvel til enhver risiko for hivsmitte.

Risikoen for at få hivsmitte fra donorblod kan reduceres, men aldrig fjernes helt.

Det siger chefen for blodbanken ved Odense Universitetshospital, Jørgen Georgsen, i en kommentar til, at der nu tegner sig et politisk flertal for at indføre den såkaldte NAT-test til at screene donorblod.

- Med den teknik, vi benytter i dag, er der en statistisk risiko for, at vi får ét tilfælde af hivsmitte hvert femte år. På et rent teoretisk grundlag kan vi analysere os frem til, at den risiko med den nye metode reduceres til ét tilfælde hvert 50. år, forklarer han.

Men Jørgen Georgsen understreger, at denne teoretiske beregning kan blive overhalet af en virkelighed, som rummer risiko for fejl af forskellig karakter. Eksempelvis analyse- og computerfejl.

Hvis Folketinget vedtager at sætte NAT-testen i værk, tror han, at blodbankerne vil kunne tage den i brug af løbet af seks til ni måneder.

/ritzau/