Blikket stift rettet mod udgangen

Soldater knokler i den irakiske hede for at pakke den sidste del af den danske lejr sammen. Deres chefer erkender, at det ikke er lykkedes at bekæmpe militserne. Men de tror, at de irakiske sikkerhedsstyrker vil kunne klare opgaven.

De danske soldater er ved at pakke den danske lejr Camp Einherjer ved Basra ned. Rendegraveren er en særdeles kærkommen og kreativ hjælp at have i den bagende sol, når sandet fra en container skal graves væk. Foto: Søren Bidstrup<br> Fold sammen
Læs mere

BASRA: Kreativiteten blandt de danske soldater, som er ved at pakke den danske lejr i Irak sammen, virker nærmest endeløs.

Det kan Berlingske Tidendes udsendte medarbejdere ved selvsyn konstatere efter at være ankommet til den danske Camp Einherjer. I går præsterede ingeniørsoldater at bruge en stor gaffeltruck til at løfte en rendegraver op i flere meters højde, således at rendegraveren kunne bruge sin grab til at grave sand væk fra toppen af en container på den anden side af en mur. En svimlende løsning på et påtrængende problem.

Brænder papir i olietønder
Dagen i går blev også brugt til at brænde fortrolige papirer fra den danske lejrs operationscenter i olietønder. Lejren summer af maskiner og af folk med blikket stift rettet mod lejrens udgang og flyene hjem, der begynder at flyve den 1. august.

I stabens kontorer siger soldaternes chefer, at timingen for den den danske afgang er perfekt. Det er fint, siger bataljonschef Kim B. Petersen, at irakerne selv får ansvaret for sikkerheden. Han venter, at irakerne i løbet af efteråret selv skal tage ansvaret for den sidste og mest besværlige af de fire sydlige provinser, Basra.

Men han og hans næstkommanderende, oberstløjtnant Kim Schmidt, skjuler heller ikke, at det ikke er lykkedes dem at genobre kontrollen med de nordlige byer Al Qurnah og Ad Dayer fra militserne. I Al Hartha-bydelen nord for Basra har de slet ikke gjort sig håb om at få skabt sikkerhed.

»Sikkerhedssituationen er blevet værre for os, koalitionsstyrkerne. Men jeg synes ikke, det er blevet værre for den almindelige iraker,« siger oberst Kim B. Petersen.

På bataljonens kort over ansvarsområdet er sikkerheds- situationen i byerne mod nord vist i farver fra grøn over gul til rød. Meningen var, at nogle af dem skulle skifte til grøn inden afrejsen. Men de er stadig røde og gule.

»Vi var nok naive, da vi ankom i februar. Der er ikke blevet grønt på kortet,« siger han.

Næstkommanderende Kim Schmidt føjer til, at man har forregnet sig, hvis man i 2003 troede, at man kunne få styr på sikkerhed og demokrati på fire år.

»Alt andet lige er vi nu blevet en del af problemet, så hjemtagningen er timet perfekt,« mener han.

275 angreb siden februar
Et andet af bataljonens kort viser raket- og morterangreb på Basra Air Station, hvor Camp Einherjer ligger. Affyringsstederne er markeret med rødt, og der er rødt næsten hele vejen rundt om den store, tidligere flyvestation. Nedslagsstederne er også markeret med rødt, og farven fylder det meste af den britisk-danske base. Midt i er der en blå stribe netop der, hvor danskerne bor i deres telte. Kun i et par tilfælde har raketter ramt Einherjer selv om man siden februar har talt i alt 275 angreb med 441 nedslag på basen med det militære navn Contingency Operating Base, COB´en.

Briterne er ikke påfaldende bekymrede over den danske tilbagetrækning. Den britiske generalmajor Jonathan Shaw, der er chef for de samlede koalitionsstyrker i det sydlige Irak, passerede i går forbi danskerne til en høflig tak for indsatsen. Han roste især danskernes engagement i genopbygningsprojekter, som briterne kan lære af, sagde han. Han konstaterede, at fraværet af danske patruljer ikke har skabt nogen ændring i sikkerhedssituationen.

»Jeg har ikke noget problem med, at de rejser nu. De irakiske sikkerhedsstyrker bliver bedre.«

Ville De have foretrukket, at danskerne var blevet?

»Nej, egentlig ikke. Ingen chefer bryder sig om at miste tropper, men om jeg er ked af, at I rejser? Nej, faktisk ikke. Vi har vidst længe, hvornår I ville rejse og vi har overtaget opgaverne,« siger generalen.

De danske opgaver er blevet overtaget af en mindre britisk kampgruppe bestående af 300 mand fordelt på to eskadroner. Den ene kører i pansrede mandskabsvogne med et våben på toppen, mens den anden eskadron er en luftmobil enhed, der rykker ud med helikoptere.

»Generelt er sikkerhedssituationen ikke så god som for et år siden, men jeg ser det som en ekstra opgave for min kampgruppe, som vi nok skal håndtere,« siger chefen for kampgruppen, oberstløjtnant Nick Orr.