Blæst om natlukning af skadestuer i Nordsjælland

Borgergrupper, politikere og ansatte ruster sig til kamp mod ny hospitalsplan, hvor de lokale nærskadestuer kun skal have åbent om dagen. Der er altså langt fra Kulhuse til Hillerød om natten, anføres det.

»Det er en katastrofe, en klar forringelse af hjælpen til akut syge i vores del af regionen. Vi vil kæmpe for, at de planer bliver lavet om,« lyder det fra Jan Thustrup, formand for Foreningen Frederikssund Sygehus´ Bevarelse.

Borgergrupper, lokale politikere og ansatte på de berørte hospitaler begynder nu for alvor at ruste sig til kamp mod den nye hospitalsplan, som Region Hovedstaden netop har fremlagt, og som lægger op til store forandringer af sygehusvæsenet i hovedstadsområdet.

Protesterne vender sig især mod planerne om at nat- og weekendlukke nærskadestuerne, så der kun vil være døgnåben akutbetjening på fire store akutmodtagelser på Hillerød, Herlev, Hvidovre og Bispebjerg.

Både i Frederikssund, Helsingør og i Gentofte lyder der utilfredse røster, som mener, at borgerne her vil få alt for langt til kvalificeret hjælp, hvis uheldet er ude.

»Frederikssund laves om til et genoptrænings- og plejecenter og mister bl.a. vores døgnåbne hjerte- og lungeafdeling. Der er altså langt fra Kulhuse og Jægerspris til Hillerød, og vejen snor sig gennem små byer. Det er ikke en motorvej som i Jylland,« siger Jan Thustrup.

I Helsingør mobiliseres der ligeledes mod planerne om en skadestue, som kun skal have åbent i dagtimerne. Argumentet er bl.a, at havnebyen med et stort svensk opland har et særdeles livligt natteliv, som både producerer en del vold og en del voldsomt berusede unge mennesker.

»Det er de dårligste af de dårlige patienter, vi ser om natten. Det er ikke småskader. Vi ser også en del KOL- og lungepatienter, som ikke kan få vejret, og det forekommer uvirkeligt, at Hillerød skulle kunne klare alle patienter fra vores område,« siger sygeplejerske Karina Kilde Anderslund, tillidskvinde på den ortopædkirurgiske enhed i Helsingør.

En patient i timen
Borgmestre i de områder, hvor hospitalerne må nøjes med nærskadestuer, er også begyndt at markere deres utilfredshed. Gentofte-borgmester Hans Toft (K), der også er medlem af regionsrådet, vil kæmpe for at fastholde både fødeafdeling og en døgnåben skadestue i Gentofte. Og i Frederikssund påpeger borgmester Ole Find Jensen (S), at netop denne del af Nordsjælland er udlagt som vækstområde. En natlukning af den lokale skadestue vil være en klar forringelse og stå i skærende kontrast til målet om at hæve kvaliteten på sundhedsområdet, mener han.

I sidste ende er det op til politikerne i Region Hovedstaden at afgøre, om skadestuerne skal være lukket om natten og i weekenden eller ej. Flere har allerede været ude og tage afstand fra forslaget, men der er også stærke fortalere for det.

»Vi skal anvende de sparsomme ressourcer ordentligt, og det er ikke ved at betjene skadestuer om natten, hvor der kommer en patient i timen. Folk skal have et trygt og godt tilbud, men det kan også gøres ved at styrke samarbejdet med lægevagten, telefonrådgivning og en ordentlig faglig betjening af 112-alarmsystemet,« siger Kirsten Lee (R).