Birthe Rønn Hornbech føler sig chikaneret af Jesper Langballe

Efter mange måneders tilløb og et helt usædvanligt mundhuggeri har Dansk Folkepartis Jesper Langballe nu stævnet Venstres Birthe Rønn Hornbech i en bizar tvist mellem de to folketingsmedlemmer om citatfusk og forskellen på islam og muslimer.

Arkivfoto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

De sidder begge i Folketingets kirkeudvalg, men deres indbyrdes forhold er hverken fredeligt eller fordrageligt. Den ene er endda sognepræst, mens den anden såmænd er vicepolitimester. Begge tilhører de tilmed samme regeringsblok og har således partikort hos Venstre og støttepartiet Dansk Folkeparti.

Alligevel mødes Jesper Langballe og Birthe Rønn Hornbech nu snart i retten efter en farce af et forløb i en bizar tvist mellem de to folketingsmedlemmer om citatfusk og forskellen på islam og muslimer.

»Det virker som ren chikane,« mener Birthe Rønn Hornbech, hvilket hendes modpart imidlertid kun har hovedrysten tilovers for.

»Hvis der er tale om chikane fra nogens side, så er det da fra hendes side,« lyder svaret fra Jesper Langballe.

Sagen er kompliceret, så hold ørene stive: Stridens kerne er Birthe Rønn Hornbechs bog fra i fjor med titlen »Tale er guld«, hvori Jesper Langballe tages til indtægt for at kalde muslimer for en pest over Europa. Jesper Langballe krævede straks en berigtigelse, da det var islam som religion - ikke muslimerne - han havde kaldt en pest over Europa.

Selv om Birthe Rønn Hornbech senere har rettet i formuleringerne i andet oplag af bogen, fastholder Jesper Langballe stævningen. Ligesom Birthe Rønn Hornbech i forordet til andet oplag da også blankt afviser anklagen om citatfusk i det første oplag, idet der slet ikke var tale om noget citat, men derimod »et referat og en tolkning af de holdninger, Jesper Langballe har givet udtryk for«, som hun skriver.

At Birthe Rønn Hornbech efter måneders tilløb og et helt usædvanligt mundhuggeri først nu har modtaget stævningen fra Jesper Langballe, skyldes et ganske barokt forløb, der er lige så grotesk som sagen.

Først Dansk Folkepartis kirkeordfører: »Forstår du, det har været lidt af en farce, for Birthe Rønn Hornbech har hemmelig adresse, og retsplejeloven fordrer, at en stævning skal forkyndes mundtligt,« forklarer Jesper Langballe og fortsætter: »Der kunne så ikke komme en stævningsmand ud til hendes adresse, for han vidste ikke, hvor hun boede. Så mødte stævningsmanden op i Folketinget, men der vil de ikke have stævningsmænd til at rende rundt, så han blev sendt hjem med uforrettet sag. Københavns Byret, som ifølge min advokat er en eksempelløs syltekrukke, henlagde så sagen med et notat om, at stævningen ikke kunne forkyndes. Da min advokat så rykkede, måtte de komme i omdrejninger igen. Og så er det altså endt med, at man har dispenseret fra reglerne, sådan har jeg forstået det, så hun kan modtage stævningen skriftligt.«

Så versionen fra Venstres formand for Folketingets kirkeudvalg: »Det her viser noget om Jesper Langballe - for enhver ved jo, at både han og jeg går rundt herinde, og jeg får masser af breve. Så man kunne bare have sendt mig et brev fra starten, sådan som man gør til alle mulige andre indstævnte - det har hans advokat så fundet ud af efter et halvt år,« forklarer Birthe Rønn Hornbech, der ser frem til sagen med stor fortrøstning.

»Men det er noget underligt noget. Det viser, at Jesper Langballe ikke ønsker ytringsfrihed i Danmark og ikke vil have den politiske diskussion i folketingssalen, men at han mener, at den skal føres i retssalen. Det er utrolig beklageligt for folkestyret.«

Sagen ventes at komme for retten til efteråret som et såkaldt anerkendelsessøgsmål, hvor retten skal tage stilling til, om det er berettiget eller uberettiget at skrive, som Birthe Rønn Hornbech har gjort. Hvis det er uberettiget, skal hun dementere det.