Bilkøer og forurening i Hovedstaden: Her er løsningerne

Der er brug for nye løsninger, hvis ikke København skal sande til i trafik. Trængselsproblemerne fordobles nemlig de kommende ti år, viser en ny analyse fra Region Hovedstaden. Her kan du læse, hvordan politikere og organisationer vil løse problemet.

Den forsinkelse, borgere i Region Hovedstaden lige nu oplever på grund af kø på vejene, kan omregnes til knap 5.000 årsværk og et tab af produktivitet på to milliarder kroner. Det viser en analyse, som Struense & Co. har foretaget for regionen. Om ti år vil problemet være dobbelt så stort. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Debatten om trængselsproblemer i København døde stort set, da den meget omdiskuterede betalingsring i 2013 blev sløjfet af den forrige regering. Men trafikken er vokset støt siden, og nu viser en ny analyse fra Region Hovedstaden, at problemer med trængsel vil være fordoblet om ti år.

Hovedstaden sander til, hvis der ikke gøres noget. Det er regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og teknik- og miljøborgmester i København, Morten Kabell (EL) enige om. Men hvad er løsningen? Berlingske har spurgt politikere og interessenter.

Region Hovedstaden

Mener du, at vi har et problem med trafikken i København?

»Ja, vi har et problem med tæt trafik i hele hovedstadsregionen,« siger regionsformand, Sophie Hæstorp Andersen (A).

Hvorfor er der ikke blevet gjort mere ved problemet?

»Trafikinvesteringer er ofte meget store og dyre, og det stirrer vi os ofte blinde på, når vi diskuterer løsninger. Og så glemmer vi nogle gange at kigge på, om det kan være organiseringen, der skal være anderledes, for at vi får de gode trafikinvesteringer.«

Hvad er løsningen?

»Vi skal have flere investeringer i den kollektive trafik, for der kommer 200.000 flere borgere til hovedstadsområdet inden for de næste 15 år, og det kan vi ikke håndtere med den nuværende situation. Desuden skal vi have samordnet området, så hver enkelt trafikselskab ikke sidder og laver deres egne investeringer. Regionen skal stå sammen om, hvad de vigtigste trafikinvesteringer er. Vi kan ikke pege på 29 forskellige ting.«

Hvad vil du konkret foretage dig for at hjælpe med at løse problemet?

»I Region Hovedstaden sætter vi nu en analyse i gang for at se på, hvordan man kan skabe det, vi kalder Transport for Copenhagen. Vi vil skabe en fælles politisk ledelse om den kollektive trafik på hele Sjælland. Herudover går vi i dialog med kommunerne om, hvad de vigtigste trafikprojekter for hele hovedstadsområdet er de kommende år.«

Københavns Kommune

Mener du, at vi har et problem med tæt trafik i København?

»Ja, det er en stor udfordring for en storby som København. Københavnerne, erhvervslivet og de mange andre, der pendler ind til byen, oplever dagligt, at der er trængsel på vejene og i den kollektive trafik. Det er dyrt og spild af tid for alle, men vi investerer milliarder i nye og smarte løsninger,« siger overborgmester Frank Jensen (S).

Hvorfor er der ikke blevet gjort mere ved problemet?

»I København investerer vi massivt i en bedre fremkommelighed. Vi er i fuld gang med MetroCityringen og metro til både Sydhavnen og Nordhavn, som vil give et kæmpe løft til den kollektive trafik. Vi etablerer nye veje, som Nordhavnsvejen, og intelligent trafikstyring, som får trafikken til at glide bedre, øger trafiksikkerheden og fremmer de grønne transportformer. Vi gør det lettere for busserne at komme frem, og vi fortsætter med at udbygge cykelstinettet, så flere vil opleve cyklen som et rigtig godt alternativ til bilen. Så der er i den grad blevet gjort noget.«

Hvad er løsningen på det?
»Vi skal fortsætte med at investere og udvikle den kollektive trafik og vejinfrastrukturen i og omkring København, så både pendlerne, erhvervslivet og københavnerne vil opleve, at det er til at komme frem.«

Hvad vil du konkret foretage dig for at hjælpe med at løse problemet?

»Vi er allerede i gang med mange store projekter. Vi investerer milliarder i udbygning af Metroen, intelligent trafikstyring, nye veje og cykelstier. Sammen med staten vil jeg meget gerne arbejde videre med at realisere en østlig omfartsvej. Her har vi taget første skridt med Nordhavnsvej og aftalen om en Nordhavnstunnel. Investeringerne kommer ikke kun København til gode. Derfor er det helt afgørende, at staten også kommer på banen til de fremtidige investeringer. Det er et fælles ansvar.«

Venstre

Mener du, at vi har et problem med trafikken i København?

»Ja, der er en udfordring, som skal løses. Vi har sat rigtig mange investeringer i gang, bl.a. i den kollektive trafik, hvor vi får en metro, som åbner om få år. Det vil være med til at afhjælpe problemet, men vi har stadigvæk en udfordring,« siger Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører.

Hvorfor er der ikke blevet gjort mere ved problemet?

»Hvis du læser regeringsgrundlaget, kan du se, at regeringen vil fremme en Østlig Ringvej i København, også kaldet en havnetunnel, fordi vi er overbeviste om, at når den er bygget, vil en meget stor del af trafikken i selve København køre udenom byen.«

Hvad er løsningen?

»Løsningen er dels at få bygget den her havnetunnel, hvor vi i første omgang skal have lavet en forprojektering af projeket. Derudover kan vi skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik. Der er for mange eksempler på, at de enkelte elementer i den kollektive trafik ikke hænger ordentligt sammen. For eksempel når passagerer skal skifte fra DSBs regionaltog til Movias busser. Vi skal have hele orkestret til at spille bedre sammen, for det nuværende direktørsamarbejde er ikke tilstrækkeligt.«

Hvad vil du konkret foretage dig for at hjælpe med at løse problemet?

»Jeg vil prøve at samle tilslutning i forligskredsen til at igangsætte et forprojekt omkring den Østlige Ringvej. Det er et konkret projekt, som helt sikkert vil bidrage til at mindske trængslen og forbedre miljøet i hovedstaden. Omvendt må vi erkende, at vi har mangel på anlægskroner, derfor skal vi lade være med at strø om os med løfter, som vi ikke har råd til at holde.«

Dansk Industri

Mener du, at vi har et problem med trafikken i København?

»Ja, og det problem bliver kun værre, hvis der ikke bliver gjort noget,« siger branchedirektør i Dansk Industri Transport, Michael Svane.

Hvorfor er der ikke blevet gjort mere ved problemet?

»Der er allerede fokus på en bedre trafikstyring ved hjælp af teknologien. Man overvåger trafikken og har mulighed for at afhjælpe kødannelse. Men det er ikke et problem, der uden videre kan løses.«

Hvad er løsningen?

»Der skal der investeres mere i kollektive trafikløsninger. Metronettet skal udbygges ved Sydhavnen, og gerne kobles op på den letbane, der bliver bygget langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby, og så skal man arbejde videre med busløsninger og generelt samle organiseringen af den kollektive trafik. Hvad angår vejnettet, ønsker vi, at man bygger en havnetunnel, der kan mindske trafikken i Indre By, og så skal motorvejene Ring 3 og Ring 5 udbygges på sigt.«

Hvad vil I konkret foretage jer for at hjælpe med at løse problemet?

»Vi er i dialog med kommunen, regionen og transportministeriet, så vi arbejder hver dag for, at der kommer bedre fremkommelighed i København. For omkostningen rammer i høj grad erhvervslivet. Får man ikke gjort noget, bliver det her en vækstbremse.«

Microsoft Danmark

Mener du, at vi har et problem med trafikken i København?

»Ja, der er alt for meget trængsel og for meget tid og for mange ressourcer går tabt ved, at folk sidder i kø,« siger Anders Thomsen, direktør for politik og strategi i Microsoft Danmark.

Hvorfor er der ikke blevet gjort mere ved problemet?

»Det ser ud til, at man hele tiden halter bagud med de udbygninger, der skal tage toppen af de stigninger, der er i trafikken. Så måske skulle man prøve at se en helt anden vej.«

Hvad er løsningen?

»En del af løsningen er, at flere får fleksible arbejdstider, så man kan starte dagen derhjemme med at ordne mails og skrive notater og så køre på arbejde efter myldretiden, eller tage en hel arbejdsdag derhjemme. Med teknologi kan medarbejdere sagtens deltage i møder, selvom de ikke er fysisk til stede. Det vil kunne tage meget af trængslen.«

Hvad vil I konkret foretage jer for at hjælpe med at løse problemet?

»Vi taler om det her ved enhver given lejlighed. Vi viser selv, dem der er interesserede, hvordan vi selv arbejder fleksibelt.«

Cyklistforbundet

Mener du, at vi har et problem med tæt trafik i København?

»Vi har da et enormt problem, og det har vi haft i mange, mange år. Det er dybt foruroligende, for det koster samfundet rigtig mange penge, at folk sidder og kigger ud i luften, mens de holder i kø,« siger Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet.

Hvorfor er der ikke blevet gjort mere ved problemet?

»Det skyldes manglende politisk mod. Der her handler om, at politikerne skal gå ind og rykke ved folks transportvaner. Folk har tilbøjelighed til at tro, at bilen er den eneste saliggørende, når det handler om transport fra a til b. Sandheden er, at det er en kombination af transportformer.«

Hvad er løsningen?

»Der skal bygges højkvalitets cykelløsninger i form af brede cykelstier, uafbrudte forløb, overføringer over større vejkryds og tunnelføringer. Og ja, det koster penge, men det gør det også at bygge motorveje. Fra 2009-2015 var der en national cykelpulje Den er blevet lukket. Det vil sige, at der ikke er nogle midler, som kommunerne kan søge til at lave de her løsninger.«

Hvad vil du konkret gøre for at hjælpe med at løse problemet?

»Jeg bestiller ikke andet end at løbe Christiansborg-politikere på dørene for at få dem til at forstå, at det ikke hjælper at lukke den nationale cykelpulje, sænke registreringsafgiften på biler og åbne op for at 17-årige kan tage kørekort. Men der mangler et politisk krafttag for at gøre noget ved det her. Daværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, lovede, da hele idéen om betalingsringen blev lagt i graven, at der ville komme en løsning dagen efter. Den er ikke kommet endnu.«

Forenede Danske Motorejere, FDM

Mener du, at vi har et problem med trafikken i København?

»Ja, vi har allerede et problem i dag, og det bliver større med tiden,« siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM.

Hvorfor er der ikke blevet gjort mere ved problemet?

»Det handler om, at man ikke på landsplan og fra Folketingets side har forholdt sig så meget til trængselsproblemet. Der er mangel på politisk handling. Det med trængsel har ligesom tabt politisk momentum.«

Hvad er løsningen?

»Københavns Kommune er jo allerede ved at gøre lyskryds intelligente, så kapaciteten øges. Når det kommer til at virke inden for et års tid, vil trafikken glide nemmere. Vi er dog bekymrede i forhold til, hvorvidt man vil optimere det for bilerne, for busserne eller for cyklisterne. Det handler også om at få den kollektive trafik til at spille bedre sammen privatbilismen. Der skal laves parkeringspladser et godt stykke uden for København, så man kan tage busser, tog eller metro resten af vejen. Og så skal der investeres i en havnetunnel. Politikerne bør på lang sigt lave en plan for, hvad vi skal gøre med trængselsproblemerne og afsætte pengene til det.«

Hvad vil I konkret foretage jer for at hjælpe med at løse problemet?

»Vi er i løbende og konstruktiv dialog med Københavsn Kommune, og vi har også en løbende dialog med Folketingets politikere.«