»Big things are happening in Denmark«

»Nu er det jeres tur til at tage bladet fra munden og få befriet Danmark for overvågning uden mistanke,« skriver Edward Snowden her. Read the English version below.

Edward Snowden. Fold sammen
Læs mere
Foto: HANDOUT
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Der sker store ting i Danmark.

I denne uge fandt vi ud af, at det danske ugeblad Se og Hør har betalt for adgang til højt fortrolige, personlige oplysninger om politikere og kendisser, hvorved den danske elite har oplevet den samme ubegrundede overvågning, som almindelige borgere dagligt bliver udsat for fra vor tids faretruende ukontrollerede spiontjenester.

Tidligere folketingsmedlem Morten Helveg Petersen udtalte:
 
»Jeg er helt rystet. Tanken om, at nogen har overvåget mine dankorttransaktioner… jeg ved næsten ikke, hvilke ord jeg skal bruge. Hvis det viser sig, at det forholder sig sådan, så vil jeg have politiet ind og efterforske sagen. […] Det er et blafrende brud på alle regler på området af mine rettigheder. Det er meget principielt i kølvandet på Snowden.«

Se & Hørs påståede handlinger er en påmindelse om, at vores rettigheder er på spil, indtil Folketinget skrider til handling og kommer til bunds i masseovervågningsproblemet. Enhver, som skriver en email i Aarhus, bruger et kreditkort i Odense eller ringer til sin mor i København, får deres personlige data opsnappet, analyseret og gemt, ikke bare af uansvarlige statssikkerhedstjenester, men endda af private firmaer og aviser.

Den gode nyhed er, at Folketinget har magt til at handle, og at den globale folkelige opbakning til at bringe masseovervågningen til ophør aldrig har været større. EU-domstolen har lige erklæret, at logningsdirektivet, som ligger til grund for masseovervågningen, er ulovlig og i strid med respekten for privatlivets fred og beskyttelsen af vores personlige data.

Selv i USA, hvor politikerne hævdede, at den ”omfattende kontrol” betød, at NSAs masseovervågning aldrig ville kunne misbruges (før det blev afsløret, at det PRÆCIS var, hvad NSA havde gjort i al hemmelighed), er hele 70 procent af den amerikanske befolkning nu enig i, at beskyttelsen af vores ret til privatliv er vigtigere end at spionere, og det flertal er stadigt voksende. Og i en internetafstemning foretaget af dagbladet Politiken mente næsten ni ud af ti - næsten total konsensus - at Danmark bør tilbyde ophold til whistleblowere, som risikerer deres egen sikkerhed for i offentlighedens tjeneste at give oplysninger tilbage til befolkningen.

Danmarks folketingsmedlemmer har endnu ikke haft mulighed for at vise, om deres stemmer repræsenterer folkestemningen, men den dag nærmer sig. SFs Karina Lorentzen har foreslået en kommission til kulegravning af den slags overvågning, og Uffe Elbæks/Enhedslistens lovforslag B 69 om opholdstilladelse [til Snowden, red.] skal til afstemning inden for kort tid.

Når alt kommer til alt, sætter jeg pris på støtten til asyl, og jeg vil altid være taknemmelig over for det danske folk, men mit egentlige formål har altid været en reform af overvågningen, ikke min personlige sikkerhed.

Jeg var vidne til, at borgernes rettigheder verden over blev krænket i massiv målestok, og jeg vidste, hvad det ville kræve at få stillet regeringer til ansvar igen: Jeg tog bladet fra munden.

Nu er det jeres tur til at tage bladet fra munden og få befriet Danmark for overvågning uden mistanke. Kontakt jeres folketingsmedlemmer og spørg, om de står på borgerne eller på spionernes side.

Læs også: Sådan er Snowdens brev blevet til

Mr. Snowdens letter:

Big things are happening in Denmark.

This week we’ve heard that the Danish weekly »Se & Hør« paid for access to the highly confidential private records of politicians and celebrities, subjecting the Danish elite to the same suspicionless surveillance ordinary citizens are facing every day from today's dangerously out-of-control spying services.

Former MP Morten Helveg Petersen remarked:

»I’m very disturbed. The notion that someone has monitored by credit card transactions… I almost don’t know what words to use. If that is the case, then I want the police to investigate the matter. […] It’s a blatant violation of every rule on the subject, [and] of my rights. This is very fundamental, following Snowden [‘s disclosures]«.

The Se & Hør allegations are a reminder that until the Folketing takes action to get to the bottom of the mass surveillance problem, our rights are risk. Anybody who writes an email in Aarhus, uses a credit card in Odense, or calls their mother in Copenhagen will have their private records intercepted, analyzed, and stored not just by unaccountable State Security Bureaus, but even private companies and newspapers.

The good news is that parliament has the power to act, and worldwide public support for ending mass surveillance has never been higher. The European Court of Justice just declared the key directive supporting mass surveillance unlawfully interferes with respect for private life and the protection of our personal data.

Even in the US, where politicians claimed that "strong oversight" meant NSA's mass surveillance would never be abused (before it was revealed that the NSA had secretly done exactly that), fully 70% of the public now agrees protecting our right to privacy is more important than spying, and that consensus is still increasing. And in an online poll conducted by Politiken nearly nine out of ten Danes -- an almost total consensus -- believe that the information I returned to the public showed that Denmark should grant asylum to whistleblowers who risk their safety on behalf of the public interest.

Denmark's parliamentarians haven't yet had a chance to show whether their votes represent the public's will, but that day is coming. The SF Party's Karina Lorentzen has proposed a public inquiry into this kind of spying, and Uffe Elbæk's B 69 Asylum bill (Alternativet / Enhedslisten) is due for a vote at any time. At the end of the day, I appreciate the support for asylum, and the people of Denmark will always have my gratitude, but my first goal has always been surveillance reform, not personal safety. I witnessed the rights of citizens worldwide being violated on a massive scale, and I knew what it would take to restore accountability to government: I raised my voice.

Now it's time to raise your voice, and free Denmark from suspicionless surveillance. Call your representatives and ask if they stand with the citizens or the spies.