»Besøgstallet er steget, selv om antallet af bøger på hylderne er faldet«

Fire ud af ti københavnere kommer aldrig på biblioteket. Et pilotprojekt med udlån af værktøj skal tiltrække flere: Værktøj kan give viden – lige så vel som bøger kan det, mener kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

»Det sjove er, at når først folk kommer på biblioteket, vil det ofte inspirere til, at de også tager en bog med hjem,« lyder det fra Carl Christian Ebbesen (DF), kulturborgmester i København. Arkivfoto: Nils Meilvang Fold sammen
Læs mere

Københavns Kommunes biblioteker vil udlåne værktøj. Hvorfor er det en opgave for bibliotekerne, kulturborgmester Carl Christian Ebbesen?

»Det er det, fordi vi kan se, at 40 procent af københavnerne aldrig kommer på bibliotekerne. Det er primært de højtuddannede, veluddannede og studerende, som bruger bibliotekerne, og hvis vi skal have et bibliotek, der er et folkebibliotek, så skal det være for alle. Derfor er vi nødt til at lave nogle tiltag, som tiltrækker den gruppe, der ikke bruger biblioteket, hvor de kan opsamle og dele viden, og hvor vi viser, at man kan andet på et bibliotek end bare at låne en bog. Det er et værkstedsbibliotek målrettet ufaglærte unge et eksempel på. Ideen er, at gør-det-selv-folket og andre kan synes, at det er spændende, at man kan mødes og få kurser eller foredrag om brugen af værktøj og så kan låne noget af værktøjet med hjem.«

De seneste år er tendensen på biblioteksområdet gået én vej: Færre bøger og flere opgaver, som ikke har noget med bøger at gøre. Er der ikke en trussel mod vores dannelseniveau?

»Det er det modsatte. Bibliotekets formål er at formidle viden og gøre os alle sammen klogere inden for de områder, der interesserer os. Jo mere viden, vi kan bidrage til, at befolkningen får, jo højere uddannelsesniveau får vi. Det giver på langt sigt også et samfund, hvor der bliver skabt flere arbejdspladser. Kan vi f.eks. med et værkstedsbibliotek være med til at give folk interesse for håndværkerfaget eller måske endda inspirere nogle unge mennesker til at blive ingeniører, så har vi skabt en grobund for at højne vidensniveauet i vores samfund. Bogen har traditionelt set været den måde, man formidlede viden på. Så er computerne kommet til, ligesom man er begyndt at tilbyde spil, film osv. Alt sammen har det formål at dele viden. Det er gået rigtig godt: Besøgstallet er steget, selv om antallet af bøger på hylderne er faldet. Det sjove er, at når først folk kommer på biblioteket, vil det ofte inspirere til, at de også tager en bog med hjem.«

Risikerer I ikke at svigte den gruppe, der rent faktisk bruger bibliotekets kerneydelse og låner bøger?

»Nej tværtimod. Det passer i hvert fald ikke med det stigende besøgstal. Bibliotekerne er samlet set suverænt den mest besøgte kulturinstitution, vi har i København, så det er en bragende succes. Efter vi har trimmet vores bogsamlinger, har vi gjort det mere inspirerende at komme der end tidligere. Folk får lyst til at komme der, samtidig med, at der er blevet plads til de nye aktiviteter,« siger kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).