Berusede soldater stod vagt ved synagogen i København

Årsberetningen fra den uafhængige militære anklagemyndighed viser, at sager om krænkende adfærd også findes i Forsvarets rækker.

To soldater fik sidste år en bøde på 3.500 kroner, fordi de havde været berusede, mens de bevogtede synagogen i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ritzau Scanpix

Bøder for deling af krænkende nøgenbilleder, befamling af underordnede, tyveri, vådeskud og beruselse under væbnet vagttjeneste ved synagogen i København.

Det er blot nogle af de straffesager, som Forsvarsministeriets Auditørkorps, der er den uafhængige militære anklagemyndighed i Danmark, har undersøgt i løbet af 2018, fremgår det af Auditørkorpsets årsberetning.

Ud af i alt 690 straffesager blev udgangen i 340 sager – altså næsten halvdelen af sagerne – at soldaten blev straffet. Dette er en stigning på otte procent i forhold til 2017.

Ifølge generalauditør Lars Stevnsborg har 2018 været et travlt år for Auditørkorpset.

»En række større sager har i 2018 krævet betydelige efterforskningsressourcer, heriblandt sagerne om påstået nepotisme blandt chefer i Forsvaret samt flere sager om misbrug af tjenstlige betalingskort,« siger Lars Stevnsborg til Jyllands-Posten.

12 tilfælde

I løbet af 2018 har der været 12 tilfælde af sager, som Forsvarsministeriets Auditørkorps har behandlet, hvor indtagelse af alkohol var involveret.

De pågældende sager vedrører § 20, 21, 22 og 23 i den militære straffelov, der alle omhandler rusmidler.

Tilbage i november 2018 fik to soldater således en bøde på hver 3.500 kroner, fordi de var berusede under vagttjenesten ved synagogen i København. Der er tale om en vagttjeneste, hvor soldaterne er bevæbnede.

Allerede nogle måneder forinden var der problemer ved synagogen. I maj ramte en overkonstabel en politibetjent i armen med et vådeskud fra sit gevær. I alt blev der affyret to utilsigtede skud.

Overkonstablen blev i denne forbindelse idømt en bøde på 6.500 kroner for en overtrædelse af straffelovens § 249 om uagtsom legemsbeskadigelse samt militær straffelovs § 27, stk. 2, om pligtforsømmelse af særlig grov karakter.

Krænkende adfærd

Gennem den seneste tid har der været en lang række eksempler på krænkende adfærd i danske institutioner. Årsberetningen afslører, at tendensen også kan spores i Forsvaret.

Der er således eksempler på deling af nøgenbilleder – både nøgenbilleder af den pågældende selv, som er sendt til andre, eller billeder, hvor motivet er en ufrivillig part – samt episoder, hvor en ansat har krænket en kollega.

Lars Stevnsborg fortæller i den forbindelse, at årsberetningen ikke er udtryk for »en specielt flosset moral i Forsvaret«, men at Forsvaret på samme måde som politiet generelt rummer »pænere mennesker«.

»Når man ser på et område som Forsvaret med tusindvis af soldater, så afspejler årsberetningen jo også tendenserne i samfundet generelt, som vi for eksempel ser det med mobiltelefonerne, som soldaterne har brugt til at optage krænkende billeder, som de delte på Snapchat,« siger Lars Stevnsborg til Jyllands-Posten.

En af sagerne omhandler en sergents krænkelse af en kvindelig konstabel under en NATO-øvelse, der blev afholdt i november. Sergenten havde grebet fat i kvinden bagfra og befølt hende, på trods af at hun flere gange havde bedt ham stoppe berøringen, hvorefter han havde skubbet hende hårdt op ad en væg.

Til DR udtalte chefen for strategisk HR i Forsvarskommandoen, at enhver form for krænkende adfærd er uacceptabel i Forsvaret.

»Én sag om krænkende adfærd er én sag for meget. Netop derfor er krænkende adfærd et emne, vi har løbende fokus på, uanset om det sker via digitale medier eller direkte mellem to ansatte,« siger kommandørkaptajn Jesper Heiner Lynge.