»Beklager, vi har ikke plads til dig«: Hundredvis af fødende sendes rundt mellem hospitaler

Ca. 1.000 fødende er siden 2016 blevet overflyttet til andre fødeafdelinger, fordi der manglede kapacitet på det hospital, hvor det var planlagt, at de skulle føde, viser opgørelse. Enormt utrygt og ubehageligt, lyder kritikken fra de fødende.

Der er ikke plads til jeg på fødeafdelingen hér i Odense. I må tage til Svendborg. Dét var beskeden til Lisa Reimer Lund og hendes kæreste, der oplevede en kaotisk overflytning under fødslen af datteren Melanie.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Carsten Bundgaard Carsten Bundga

»Beklager. Vi har ikke plads til dig alligevel. Du må tage hen på et andet hospital og føde.«

Dén besked har ca. 1.000 fødende kvinder oplevet at få de seneste to-tre år, når de har henvendt sig til fødeafdelingen på det hospital, hvor det var planlagt, at deres fødsel skulle foregå.

Fødeafdelinger over det meste af landet er så presset på kapaciteten som følge af et stigende fødselstal, at de i hundredvis af tilfælde hvert år må skride til at overflytte fødende til andre hospitaler.

Det fremgår af en opgørelse fra de fem regioner til Folketingets Sundhedsudvalg, og den udbredte overflytningspraksis møder nu hård kritik.

»Man er ikke forberedt på, at man kan blive flyttet under sin fødsel. Det er enormt utrygt og ubehageligt og har en negativ indflydelse på selve fødslen,« siger formanden for Forældre og Fødsel, Birgitte Halkjær Storgaard.

Overflytning af fødende sker i nogle tilfælde, fordi der er mistanke om komplikationer, som kræver, at fødslen foregår på et mere specialiseret fødested.

Men langt hovedparten af overflytningerne sker, når der opstår en »uforudset ophobning af akutte henvendelser« på det fødested, hvor kvinden var planlagt til at skulle føde.

Suverænt flest overflytninger er der i Region Hovedstaden, hvor over 600 fødende har oplevet overflytning siden 2016, mens der både i Region Sjælland og i Region Syddanmark i samme periode har været godt 150 fødende, der har henvendt sig med veer og fået at vide, at de skal tage hen til et andet sygehus.

I de to jyske regioner er der langt færre overflytninger, men det bør slet ikke forekomme, at man sendes rundt på vejene på den måde, mener Forældre og Fødsel.

»Det skal være trygt at føde sit barn, der skal være plads til én, og de skal være klar til at modtage én,« siger Birgitte Halkjær Storgaard.

Sådan var det desværre ikke, da Lisa Reimer Lund i maj 2016 mødte op på fødeafdelingen på Odense Universitetshospital, efter at vandet var gået.

»Jeg var grædefærdig«

Der var så travlt, at der kun meget sporadisk kom personale forbi for at tage sig af Lisa Reimer Lund og hendes kæreste. Og efter seks timer kom der en medarbejder og meddelte, at hvis hun gik i fødsel, ville der ikke være plads til dem. Derfor syntes hun, at de skulle køre til fødeafdelingen på Svendborg Sygehus.

»Så stod jeg der – midt i alle mine veer og alt muligt. Som førstegangsfødende var jeg utryg nok i forvejen, og så var der bare alt det virvar. Jeg var grædefærdig,« fortæller Lisa Reimer Lund.

Den 44 kilometer lange køretur med kæresten var også lidt af en prøvelse. Ingen af dem havde været på sygehuset i Svendborg før. De havde svært ved at finde det og måtte flere gange standse for at spørge om vej.

Da de endelig nåede frem, endte det heldigvis med at blive en god oplevelse.

Der var stille og roligt på den lille fødeafdeling. Der var hele tiden nogen hos dem, og deres datter var lige, som hun skulle være, da hun omsider kom til verden.

De har også allerede talt om, hvad de vil gøre, hvis de skal have endnu et barn. Oplevelsen i Odense har sat sig spor, så de vil vælge at tage til Svendborg med det samme.

»Vi vil hellere hen et sted, hvor der er lidt ro om tingene og tid til én.«

I hovedstadsområdet har der i flere år været et stort antal omvisiteringer på flere af fødeafdelingerne, hvor man har svært ved at få besat stillingerne.

Trods flere forsøg på at rekruttere medarbejdere var der i juni henholdsvis 8 og 19 vakante stillinger på fødeafdelingerne på Hvidovre og Herlev Hospitaler, fremgår det af en orientering til politikerne i Region Hovedstaden.

For at kunne håndtere et stigende antal fødsler er det besluttet at oprette endnu en fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, men der vil gå flere år, før den står klar.

På kort sigt udvides kapaciteten ved at oprette såkaldte »in-house«-fødeklinikker, primært drevet af jordemødre, som skal placeres på hospitaler, der i dag har fødeafdelinger.

»Vi har arbejdet på højtryk længe for at finde løsninger for bl.a. at kunne undgå overflytninger, men det tager altså tid. Selvfølgelig er det irriterende, hvis man regner med at skulle føde ét sted, og så skal det foregå et andet sted. Men hellere det, end at de fødende nærmest skal ligge i lag,« siger politisk ordfører og medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden Leila Lindén (S).

Regionen fremhæver også, at antallet af overflytninger ser ud til at falde lidt i år, hvilket kan hænge sammen med, at man har indført en central visitation af fødsler.

Men af orienteringen fremgår det også, at der indføres et stop for brug af eksterne jordemodervikarer fra 1. november, hvilket i en overgangsperiode kan medføre en øget risiko for overflytninger af gravide.