Behov for tal om etnisk kriminalitet

I en omfattende undersøgelse af alle, der er anbragt på de sikrede afdelinger for unge kriminelle, viser det sig, at 66 procent har en anden etnisk baggrund en dansk. Samtidig viser det sig, at 70 procent stammer fra flygtningefamilier.

»Vi kan se, at andengenerationsindvandrerne på institutionerne er mindre belastede end de etnisk danske og væsentligt mindre belastede end de unge med flygtningebaggrund«, siger forskningschef Bo Ertmann fra Teori og Metodecenteret, der står bag undersøgelsen, til Politiken.

Undersøgelsen er fra 2006, men efter at være dykket ned i detaljerne har Bo Ertmann fået mistanke, om at debatten føres på et forkert grundlag.

»Kriminalitetsdebatten i Danmark har taget udgangspunkt i, hvad jeg betragter som et dogme: at årsagen til kriminalitetsudviklingen er, at vi har en gruppe andengenerationsindvandrere, som forældrene ikke har været i stand til at opdrage, og som rives i stykker i spændingsfeltet mellem deres oprindelige kultur og den danske«.

Men Bo Ertmann tror, at virkeligheden ser anderledes ud. At flygtningebørnene er mere kriminelle, fordi de kommer fra sårbare familier, hvor krigsarrene er tatoveret ind i familiens historie. Ifølge Bo Ertmann er statsløse palæstinensere og unge, der stammer fra Somalia og de tidligere sovjetrussiske lande mere kriminelle end indvandrerunge fra Pakistan og Tyrkiet.

Bo Ertmann understreger, at han taler ud fra en fornemmelse. Det har været belagt med et tabu at rubricere unges kriminalitet ud fra etnicitet, men han mener, at man bør bryde det tabu, så materialet kan blive mere præcist.

Også indvandrerkonsulent og forfatter Manu Sareen, der arbejder med unge rødder, mener, at man skal lade forskere og statistikere stikke hånden i hvepsereden. Også selv om risikoen er, at visse grupper hænges ud.

»Så kunne det jo være, at vi kunne lukke 80 procent af vores integrationsprojekter og bruge pengene, hvor der er behov for det. For tro mig. Man ved ikke, hvad pengene bliver brugt til. Så jo. Det kunne jeg så godt tænke mig«, siger Manu Sareen.

Hos Dansk Folkeparti vil integrationsordfører Peter Skaarup bruge de kommende finanslovsforhandlinger til at stille krav om en bred undersøgelse af, hvordan kriminaliteten er fordelt på de forskellige etniske grupper: »Hvis vi skal vide, hvordan vi skal undgå kriminalitet, er det vigtigt at vide, hvordan vi skal sætte ind«.

Det forslag kunne godt vinde gehør hos Socialdemokraterne. »Hvis det forskningsmæssigt kan bevises, at det er bedre at gøre det mere målrettet, så er det jo det eneste fornuftige«, siger partiets integrationsordfører, Henrik Dam Kristensen, til Politiken.

Kilde: Politiken