Behov for flere strafformer til unge kriminelle

Danmark bør lade sig inspirere af udlandet og se på mulighederne for at indføre en bredere vifte af sanktionsformer over for kriminelle unge under 18 år, lyder det fra flere eksperter og praktikere på området.

Arkivfoto: Claus Fisker Fold sammen
Læs mere

Når unge under 18 år begår kriminalitet, skal der en langt bredere vifte af sanktions- og foranstaltningsmuligheder til, end der er til rådighed i dag. Det var en af de opfordringer, som en række eksperter på området kom med til politikerne ved en høring om Ungdomskriminalitet i Folketinget i går.

Ifølge kriminolog Flemming Balvig fra Københavns Universitet bliver der stadig flere unge kriminelle, der idømmes en ubetinget fængselsstraf, og det er kun med til at øge polariseringen mellem dem og deres lovlydige jævnaldrende.

»Der skal gøres noget for at reaktioner og sanktioner mod de hårde kriminelle bliver mere in-

kluderende end ekskluderende, så disse unge ikke hægtes yderligere af samfundet,« påpeger han.

Herhjemme har myndighederne allerede en række alternativer til fængselsstraf - bl.a. den meget omdiskuterede ungdomssanktion og de særlige ungdomskontrakter, hvor den unge lovbryder kan undgå tiltale, hvis vedkommende går med til en »kontrakt« om eksempelvis uddannelse eller beskæftigelse.

Men docent i strafferet Jørn Vestergaard mener, at viften af sanktionsmuligheder kan udvides yderligere, og opfordrer lovgiverne til at skele til vores naboer i Sverige, hvor man netop har gennemført en omfattende reform på området. Her har man bl.a. indført en ny sanktionsmulighed - ungdomstjeneste - hvor unge straffes ved at yde samfundsarbejde, og konfliktmægling for svenske ungdomskriminelle vil til næste år blive en landsdækkende ordning.

I den kriminalpræventive afdeling hos Københavns Politi bliver ideen om flere straffeformer modtaget positivt af kriminalinspektør Lars Nikolaj Jensen, der netop efterlyser flere sanktionsmuligheder over for især helt unge kriminelle - så længe det er sanktioner med konsekvens, som »de unge selv opfatter som alvorlig straf«.

Formand Peter Skaarup (DF) fra Folketingets Retsudvalg er da også parat til at undersøge, hvilke alternative strafformer, der kan være gavnlige herhjemme, når der skal sættes ind mod de kriminelle under 18 år.

»Det kan give inspiration at se på, hvad de gør i andre lande, eksempelvis med ungdomstjeneste og særlige ungdomsdomstole. Det er nødvendigt, at vi får et særligt system til de unge, også så de mærker en konsekvens af deres handlinger,« fastslår han.