Behandlingssted fortsætter trods grove påtaler

Tilsynsmyndighederne tilbagekalder godkendelse for tre behandlingssteder under samme firma efter mistanke om dobbelt bogføring og misbrug af offentlige midler. »Justitsmord,« lyder det fra centrets ledelse. Institutionerne fortsætter behandlingen, indtil klagesager er endelig afgjort.

Foto: David Leth Williams. Klaus Schønfeld ejer den virksomhed, som driver behandlingsstederne Højlykke M i Middelfart og Højlykke Q i Horsens, der kritseres af tilsynsmyndighden.
Læs mere
Fold sammen

Mistanker om dobbelt bogføring, bortkomne dokumenter, ansvarsunddragelse, udokumenterede kørselsgodtgørelser samt mistanke om sammenblanding af virksomhedens og direktørens private økonomi. Socialtilsyn Syd har tilbagekaldt godkendelsen af i alt tre behandlingsinstitutioner for stofmisbrugere, som alle drives af samme virksomhed, efter en »stærk bekymring for, om der pågår misbrug af offentlige midler«.

Den pågældende virksomhed kom i mediernes søgelys, efter at en ung mand i 2014 blev fundet død som følge af en over­dosis heroin på en af institutionerne.

Men efterfølgende har Socialtilsyn Syd under uanmeldte besøg fundet flere problematiske forhold, viser tilsynsrapporter og sagspapirer, som Berlingske har fået indsigt i.

Kritikken påtaler både økonomisk uorden og kvaliteten af behandlingen, som koster hjemkommunerne i omegnen af 50.000 kroner per måned per borger i døgnbehandling for stofmisbrug.

Tilsynet nævner blandt andet »fængselslignende tilstande« på en af institutionerne, ulovlig videoovervågning og en »problematisk« situation hvor tidligere stofmisbrugere uden socialfaglige uddannelser arbejder som terapeuter og behandlere efter få dages kursus og med begrænset supervision.

»Betegnelsen terapeut dækker over medarbejdere med stoffrihed i minimum fire år. Betegnelsen behandlingsassistent dækker medarbejdere med stoffrihed i to år«, skriver tilsynet, som i samme ombæring udtrykker »bekymring for, om der pågår en faglig funderet og kvalificeret behandlingsindsats«.

Klage med opsættende virkning

De tre institutioner – hvoraf den ene i dag er lukket – er drevet af Schønfeld Holding ApS, som har klaget over tilsynets afgørelser til Ankenævnet med opsættende virkning. De to resterende institutioner må derfor efter loven fortsætte behandlingen af stof­misbrugere, indtil sagerne er blevet afgjort.

I en separat klage til socialministeren over tilsynet, som Berlingske også er i besiddelse af, afviser virksomheden via advokat det billede, som rapporterne tegner. Her henvises til, at der under det tidligere kommunale tilsyn ikke var anmærkninger.

»Min klient [er] udsat for noget, der minder om en Kafkask proces, der meget vel kan munde ud i et justitsmord,« skriver advokaten.

Socialtilsyn Syd oplyser, at myndigheden fuldt ud står ved kritikken i rapporterne, men tilsynet vil ikke kommentere yder­ligere, før sagerne er færdigbehandlet i Ankenævnet.

Et generelt billede

Nanna W. Gotfredsen, leder af Gadejuristen, er bekendt med kritikken i tilsyns­rapporterne fra Socialtilsyn Syd, og hun er ikke overrasket.

»Som det fremstår her, er det en skandale. Det kan enhver se. Men jeg er simpelthen nødt til at sige, at man altså på institutioner rundt om i landet vil kunne finde en del af de samme ting. Særligt den ringe faglighed – målgruppens komplekse behov taget i betragtning – og så chefer i den her behandlings­industri, der kører i meget store biler,« siger Nanna W. Gotfredsen, som i sin organisation yder gratis retshjælp til bl.a. stofmisbrugere og igennem tiden også har haft klienter med tilknytning til et af de tre behandlingssteder, som kritiseres af tilsynet.

»Jeg vil faktisk have det skidt ved at rakke ned på Højløkke (behandlingscenterets navn, red.), når jeg ved, der også er tilfælde, hvor de har gjort nogle rigtigt gode ting for mennesker i nød. Efter min opfattelse er de ikke slemmere end andre institutioner,« siger juristen og understreger, at hun ikke har noget principielt imod private aktører.

»Men vi må stille krav om, at det er kvalificeret behandling, der foregår for skattekronerne. Og fagligheden er altså et generelt problem på det her område,« siger Nanna W. Gotfredsen.

Ny tilsynsmyndighed

I januar 2014 overgik tilsynet med landets sociale behandlingstilbud og plejefamilier til fem regionale tilsynsmyndigheder, som overtog opgaven fra de enkelte kommuner. Tilsynsmyndighedernes opgave i løbet af de første to år er at gennemgå samtlige sociale tilbud og re-godkende dem.

Men indtil videre giver granskningen af tilbuddene til stofmisbrugere ikke umiddelbart grund til alarm, viser en rundspørge hos de fem tilsyn. Socialtilsyn Syd har ikke flere sager end de omtalte i artiklen, og blandt de tilsammen 108 behandlingsinstitutioner under de sociale tilsyn i resten af landet, har seks fået anmærkninger.

Speciallæge Henrik Rindom fra Stof­rådgivningen giver Nanna W. Gotfredsen ret i, at behandlingen af stof­misbrugere i Danmark ikke er god nok.

»Det er de absolut dårligst fungerende, som kommunerne føler sig presset til at sende i døgnbehandling. Det er selvfølgelig en rigtigt god ting, at de bliver afrusede, så man kan arbejde med dem. Men det er desværre alt for få institutioner, der har psykiatrisk ekspertise til rådighed. Det er efter min mening det største problem,« siger Henrik Rindom, der selv er tilknyttet som psykiater ved en døgninstitution for stofmisbrugere:

Ifølge misbrugseksperten har området generelt brug for et løft:

»Jeg siger ikke, at alle ikke leverer et ordentligt stykke arbejde, for det er der mange, som gør. Men vi kunne generelt set gøre det meget bedre«.