Behandlingsinstitutioner må låse børn inde

Det bliver nu lovligt for pædagoger at frihedsberøve børn, der er anbragt på behandlingsinstitutioner i op til fem dage ad gangen. Pædagoger er rystede.

Som led i regeringens pakke til bekæmpelse af ungdomskriminalitet bliver det nu lovligt for personalet på behandlingsinstitutioner at låse børn helt ned til 12 år inde i flere dage.

De unge behøver ikke at have begået noget kriminelt for at blive låst inde. Det skriver Politiken.

- Pædagogikken bliver uklar, når de samme mennesker behandler og straffer på samme institution, siger Birgitte Holmberg Pedersen, der er retspræsident ved Retten i Helsingør, og sidste år sad i regeringens kommission om ungdomskriminalitet for Børnerådet.

Hun mener, at det vil gå ud over de børn og unge på institutionerne, der ikke har behov for at blive holdt bag lukkede døre.

I dag vil børn og unge på et behandlingshjem ofte blive sendt til en af landets syv sikrede, fængselslignende afdelinger, hvis pædagogerne ikke kan håndtere dem.

Socialminister Benedikte Kiær (K) ser det som et klart fremskridt for behandlingen, at personalet nu kan låse børn og unge inde på det behandlingshjem, hvor de allerede befinder sig.

Ministeren understreger, at frihedsberøvelsen maksimalt må vare fem dage for hvert barn eller ung - og at samme person maksimalt må frihedsberøves på institutionen en måned om året.

Det formilder ikke Socialpædagogernes Landsforening, der i et høringssvar, siger, at det kan være i strid med FN's børnekonvention, menneskerettighederne og grundlovens paragraf 71, at tilbageholde børn og unge på en almindelig behandlingsinstitution.

Også Dansk Socialrådgiverforening, HK/kommunal og paraplyforeningen Børnesagens Fællesråd finder blandingen af behandling og straf ødelæggende.

/ritzau/