Bedre samarbejde vejen frem

Der er netop behov for et udbygget og mere tæt samarbejde mellem politiet, socialforvaltningerne og andre relevante myndigheder i indsatsen mod jalousidrab og partnervold, lyder det fra fagpersoner, der roser politiets nye strategi.

Rigspolitiets nye strategi mod jalousidrab og andre samlivsrelaterede forbrydelser hilses velkommen af fagfolk.

Både etableringen af en særlig enhed af ressource-personer i hver politikreds og oprettelsen af samarbejdsfora med repræsentanter fra de relevante myndigheder er skridt, der kan sikre en bedre koordinering på tværs - noget, der indtil nu har manglet, lyder det.

- Systemerne kommer til at lære hinanden at kende, arbejde bedre sammen og få kontaktpersoner på tværs. Det er svagheden i dag, at der mangler kontakt mellem myndighederne, og det vil jeg mene, sådan et samarbejdsforum kan rette op på. Det er langt lettere at gå gennem nogle kanaler, man kender, end at ringe til politigården og tale med en tilfældig assistent, understreger han.

Også Anne Mau, sekretariatsleder i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) kalder initiativet "fremragende". Et styrket og formaliseret samarbejde mellem sociale myndigheder, sundhedsvæsen, politi og andre aktører har længe været efterlyst, og desuden hæfter hun sig ved, at der i hver politikreds nu skal sidde personer med viden om og kendskab til området.

»Det, der jo tit sker, er, at kvinderne føler sig afvist, når de anmelder det til politiet, fordi de måske bliver mødt af en person, der ikke ved noget om det, og ikke har forståelse for den dynamik, der gør sig gældende i sådan nogle parforhold. Det er vigtigt, at man har den viden, for at sagerne bliver håndteret på en ordentlig måde, der forhindrer, at volden optrappes yderligere, siger Anne Mau.