Bedre hjælp til voldsramte kvinder og børn

To nye satspuljeprojekter skal gøre fagfolk bedre til at spotte voldsramte børn og forebygge, at kvinder og børn vender tilbage til et liv med vold, når de forlader krisecentret.

Derudover har partierne bag satspuljeforliget afsat i alt 52 mio. kroner til to delprojekter, som netop er kommet i gang, og som skal gøre kommunerne bedre i stand til at hjælpe voldsramte kvinder og børn.

Seks kommuner har fået hjælp til et projekt, der dels skal gøre de såkaldte frontmedarbejdere, f.eks. lærere og pædagoger, bedre til at spotte de børn, der lever i en voldsramt familie, og indberette til de sociale myndigheder. Og dels samle og afprøve den bedste forskningsmæssige og praksisbaserede viden om, hvordan man bedst hjælper børn, der har oplevet vold i hjemmet.

»Der skal ydes støtte til efteruddannelse til politifolk, hospitalspersonale, ansatte på skoler og i daginstitutioner, så de ved, hvilke tegn de skal se efter hos kvinder og børn for at spotte volden. Det er helt sikkert langt fra alle voldstilfælde, vi har kendskab til,« sagde velfærdsminister Karen Jespersen (V)på Mary Fondens konference i går.

Det andet delprojekt, som omfatter i alt otte kommuner og 10 kvindekrisecentre, skal give kvinder og børn en bedre helheldsorienteret hjælp fra kommunen, når de sluses ud fra krisecentret. Udslusningshjælpen skal bl.a. omfatte boligsituation, uddannelse, arbejdsmuligheder, daginstitution til barnet, evt. psykologhjælp m.v.

»Konsekvenserne for børn, der lever med vold i familien er voldsomme. De lever en tilværelse i angst, og angsten gør, at de ikke kan udvikle sig som andre børn,« siger Karen Jespersen. »I det nye udslusningsprojekt hjælper vi både børnene og deres mødre til at komme videre til en tilværelse uden vold. Målet med udslusningensprojektet, som foregår i et tæt samarbejde mellem kommuner og krisecentre, er at begrænse antallet af kvinder, der vender tilbage til krisecentrene og til livet med volden.«

For de kvinder, der deltager i projektet, forventes det, at 30 procent færre vil vende tilbage til et liv med vold.

De to satspuljeprojekter vil blive grundigt evalueret med henblik på at udbrede erfaringerne til resten af landet.