Barsebäck eksporterer 35 pct. til Sjælland

Enhedslisten mener derfor, at Danmark kan bidrage til en lukning af atomkraftværket ved at reducere sin import.

Sjælland importerede i 2000 så meget elektricitet fra Sydsverige, at det svarede til 35 procent af den samlede produktion på atomkraftværket Barsebäck.

Derfor kan Danmark bidrage til at få lukket Barsebäck ved at ophøre med at importere strøm fra Sydsverige, mener Enhedslisten.

Nye tal fra Miljø- og Energiministeriet i et svar til folketingsmedlem Søren Kolstrup, Enhedslisten, viser, at Danmark især importerer meget strøm om sommeren, hvor der er snesmeltning nordpå og deraf følgende stor vandkraftproduktion.

Tallene viser imidlertid, at importen også er stor i f.eks. februar, da svenskerne traditionelt selv mangler strøm, fordi de bruger meget elvarme.

Selv i den måned, da Danmark importerer mindst, svarer importen til 20 procent af Barsebäcks produktion.

"Tallene viser, at der er rigeligt med strøm. Men man sender det til Danmark. Hvis man lod være med at eksportere, ville kravene til energibesparelser i Sydsverige mindskes betydeligt, hvorved det er muligt at fremrykke lukningen af Barsebäck, siger folketingskandidat Per Clausen, Enhedslisten.

Derfor opfordrer partiet den danske regering til at komme med et udspil over for Sverige om en hurtigere lukning end den mulige lukning i 2003, som den svenske regering har stillet i udsigt.

Ritzau