Barn døde efter behandling med omstridt sovemedicin

Et barn blev fundet dødt en nat efter at være blevet sat i behandling med melatonin. Styrelse finder det mindre sandsynligt, at dødsfaldet skyldes sovemedicinen. Børnelæger og politikere er skeptiske.

MODELFOTO. Sovemedicinen udskrives, i kraftigt stigende tal, til tusindvis af danske børn og unge. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Et barn er dødt efter at være sat i behandling med en omstridt sovemedicin, melatonin, som primært kun er beregnet til ældre mennesker. Samtidig er der i et par andre tilfælde også kommet indberetninger om alvorlige bivirkninger efter brug af sovemedicinen, som i kraftigt stigende tal udskrives til tusindvis af danske børn og unge.

Det fremgår af en fortrolig redegørelse til Folketingets sundhedsudvalg, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Oplysningerne får nu Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, til at kræve, at sundhedsminister Sophie Løhde (V) skrider ind. Han er »rystet over«, at sovemidlet er blevet sat i forbindelse med, at et barn er afgået ved døden.

»Jeg har en klar forventning om, at sundhedsministeren nu går ind i den her sag. For vi kan som samfund ikke være bekendt, at vi har en situation, hvor brugen af melatonin til børn og unge stiger og stiger, uden at vi er fuldstændig sikre på, om det overhovedet er sikkert at give melatonin til børn,« siger Flemming Møller Mortensen.

Han vil nu indkalde sundhedsministeren i samråd, »så vi kan få klarhed over, at vores børn og unge ikke får lægemidler, der ikke er sikre for dem.«

Ændrer ikke opfattelse

Redegørelsen om dødsfaldet og indberetningerne om alvorlige, formodede bivirkninger kommer, efter at der gennem flere år har været en kraftig stigning i forbruget af to forskellige former for sovemidler, der indeholder melatonin, til børn og unge.

På bare fem år er der sket en fordobling i antallet af børn og unge, som får udskrevet magistrel melatonin og Circadin, som kun er registreret til at bekæmpe søvnløshed blandt ældre over 55 år.

I patientorganisationer og blandt børne­læger har der været bekymring over udviklingen. Men billedet har hidtil været, at der kun er kommet yderst få indberetninger om bivirkninger.

I en ny fortrolig redegørelse til sundhedsudvalget beskriver Lægemiddelstyrelsen imidlertid nu tre indberetninger om alvorlige formodede bivirkninger ved brug af lægemidler med melatonin til børn under 18 år.

En af sagerne omhandler et dødsfald. Med henvisning til reglerne om tavshedspligt er flere oplysninger streget over i den redegørelse, som Berlingske har fået aktindsigt i. Men det fremgår, at det handler om et barn med flere sygdomme, som det modtog forskellige former for behandling for.

På grund af søvnproblemer begyndte barnet at få melatonin. Tilstanden blev forværret, og en nat blev barnet fundet dødt, fremgår det af redegørelsen. Den umiddelbare dødsårsag er beskrevet som »mors, causa ignota« (fundet død). Der blev ikke udført en obduktion.

I Lægemiddelstyrelsen er vurderingen, at det er »mindre sandsynligt«, at melatoninen har haft nogen betydning for barnets død.

»I vores indberetninger har børnene andre og ofte alvorlige neurologiske eller psykiatriske sygdomme, der samtidig giver søvnbesvær. På baggrund af en grundig vurdering fra vores speciallæge i børnesygdomme mener vi derfor, at der er andre faktorer, som kan være en mere sandsynlig årsag til dødsfaldet,« siger chefkonsulent Line Michan.

Umiddelbart giver indberetningerne derfor ikke anledning til at ændre styrelsens opfattelse af, at der fortsat ikke er grund til at være bekymret for sikkerheden.

Budskabet er dog også, at man følger området nøje, og styrelsen har desuden sat gang i en gennemgang af eksisterende litteratur om sikkerheden og bivirkninger ved at anvende melatonin til børn.

Flere indberetninger

Ifølge redegørelsen har der, udover sagen med dødsfaldet, været et alvorligt tilfælde med en bivirkningsindberetning vedrørende et barn, som fik selvmordstanker. Barnet var i øvrigt også i behandling med et antidepressivt lægemiddel.

En tredje indberetning drejer sig om et barn, som under behandling med melatonin udviklede »svær aggressiv adfærd«. I dette tilfælde var barnet også i behandling med medicin mod ADHD.

Men der er også stærkt kritiske røster over for brugen af sovemedicin.

Børnelæge Jesper Brandt Andersen, som i årevis har fulgt området tæt, sætter således spørgsmålstegn ved Lægemiddelstyrelsens vurdering af, at det er mindre sandsynligt, at dødsfaldet skyldes sovemedicinen. Han understreger, at han ikke har oplysninger om, hvad barnet ellers fejlede. Men han undrer sig over, at man afviser en kobling, når det også fremgår at barnets tilstand forværredes »i tidsmæssig sammenhæng med, at melatoninbehandlingen var påbegyndt,« fremhæver han.

Desuden beskrives det også, at barnet tilsyneladende sov ind i døden om natten.

»En faktor, som man heller ikke medregner, er, at barnet fik anden medicin. Hos børn ved man meget lidt om melatonins interaktioner med andre lægemidler, og hvilke doser der skal til, for at de forårsager alvorlige bivirkninger. Man kan forestille sig, at barnets død skyldtes, at melatonin udgjorde en dødelig cocktail med barnets øvrige medicin,« siger Jesper Brandt Andersen.

Afgørende at have styr på medicinen

Han påpeger, at virkningen og bivirkningerne ved brug af melatonin til børn og unge kun kan undersøges til bunds ved forskning, der foregår over en længere årrække – og at man i dag simpelthen ikke har den viden, der er nødvendig.

»Indtil man har de data, burde man ophøre med at give børn melatonin,« siger Jesper Brandt Andersen.

Sundhedsminister Sophie Løhde fremhæver, at patientsikkerheden »naturligvis skal være i orden«.

»Det er helt afgørende, at der er styr på, om den medicin, lægerne udskriver til patienterne, kan være farlig eller give alvorlige bivirkninger,« siger hun.

Sundhedsministeren hæfter sig også ved, at Lægemiddelstyrelsen følger forbruget af sovemedicin med melatonin til børn og unge nøje.

»Det er fornuftigt, for vi skal kunne være trygge ved den medicin, som vores børn og unge får udskrevet,« siger Sophie Løhde.