»Barfodsrøveren« risikerer udlevering til et af Indiens værste fængsler

For første gang overvejer Danmark at udlevere en dansk statsborger til retsforfølgelse uden for EU, efter at terrorpakken fra 2002 åbnede den mulighed. En 46-årig dansker er anklaget for våbensmugling i Indien.

»Barfodsrøveren«, 46-årige Niels Holck, kan blive den første danske statsborger, der bliver udvist til retsforfølgelse uden for EU. I årevis har han været efterlyst af Interpol, og det er Indien, der kræver ham udleveret for at have indsmuglet våben i 1995 til bevægelsen Ananda Marga i Vestbengalen.

Niels Holck, som i øvrigt har opereret under en række dæknavne i årevis og også har boet uofficielt i Danmark i flere år efter nedkastningen af våben, har i dag kone og to små børn. Siden 2002 har han boet officielt i landet og drevet virksomhed.

Læs også: »Jeg ser mig
selv som frihedskæmper«

Det er Folketingets terrorpakke fra 2002, der åbner mulighed for udlevering af Niels Holck til Indien. Ifølge Justitsministeriet er det første gang, at Danmark overvejer at udlevere en dansk statsborger til retsforfølgelse i tredje land.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) gav under et officielt besøg i Indien i februar i år udtryk for, at Danmark er parat til at udlevere Niels Holck til retsforfølgning i Calcutta. »Det er et spørgsmål om, hvordan han vil blive behandlet i Indien – inklusive en garanti for, at han ikke bliver dømt til døden,« sagde statsministeren på indisk TV.

Handel med inderne
Ifølge en ny bog om terroranklagen mod Niels Holck, der udkommer på tirsdag, beskyldes den danske statsminister for at have slået en handel af med inderne for at forsøge at få en bindende klimaaftale med Indien ved FNs klimakonference i 2009, hvor Danmark er vært. Denne anklage afviser statsminister Anders Fogh Rasmussen kategorisk.

»Enhver beslutning om udlevering vil udelukkende blive truffet på grundlag af de betingelser, som er fastsat i lovgivningen. I den sammenhæng er det selvfølgelig fuldstændig uden betydning, at Danmark er vært for FNs klimakonference i 2009,« skriver Fogh Rasmussen i et svar til BerlingskeSøndag, der også har spurgt statsministeren, hvorfor han under sit besøg i Indien overhovedet valgte at kommentere den følsomme udleveringssag over for de lokale medier.

Det spørgsmål har statsministeren ikke svaret på.

Niels Holcks advokat Tyge Trier kalder det meget betænkeligt, at Fogh Rasmussen udtaler sig i en verserende sag.

»Han griber ind i den retlige proces, der kører i Justitsministeriet og lægger et ubehageligt pres på de jurister, der skal træffe en uafhængig afgørelse.«

Den danske regering har genåbnet Niels Holck-sagen til trods for, at justitsminister Lene Espersen (K) i 2002 slog fast, at han ikke kunne udleveres.

Trods denne klare afvisning af Indiens krav om udlevering åbnede Justitsministeriet sagen igen i 2005. Ministeriet afkrævede Indien en række garantier for, at Niels Holck ikke blev henrettet eller mishandlet, at han skulle have uhindret adgang til den danske ambassades folk i Indien, samt at han skulle udleveres til strafafsoning i Danmark senest tre uger efter domfældelse i Indien.

Midt i marts, en måned efter Anders Fogh Rasmussens besøg i Indien, afsendte Justitsministeriet et nyt brev til inderne, som indtil nu kun delvist har stillet de krævede garantier.

Næstformand for Folketingets retsudvalg Anne Baastrup (SF) afviser, at Niels Holck skal udleveres til Indien.

»Skal han retsforfølges, skal det ske her i Danmark. Justitsministeren kan ikke pludselig vende på en tallerken. Hun har én gang skriftligt og officielt meddelt Folketinget og Niels Holcks advokat, at Justitsministeriet ikke rejser sagen. Det er hun fanget af,« siger Anne Baastrup.

Berygtet fængsel
Bliver Niels Holck udleveret, havner han i et af Indiens mest berygtede fængsler, Presidency Jail i Calcutta i det kommunistisk styrede Vestbengalen.

Hans medsammensvorne i våbennedkastningen i 1995, briten Peter Bleach, tilbragte otte år i Presidency Jail og var afmagret som en kz-fange, da han omsider blev sluppet ud.

»Holck vil dø, hvis han ender i fængslet i Calcutta. Forholdene er horrible. Al mad bliver stjålet, og der er ingen lægehjælp. Dertil kommer, at han vil blive betragtet som en statsfjende på grund af våbennedkastningen. Hvis han ikke dør på grund af mishandling, vil han blive dræbt i fængslet af medfanger eller af fængselsbetjente,« siger Bleach til Berlingske. Han overlevede selv mirakuløst tre års ubehandlet tuberkulose i fængslet.

»I indernes øjne var jeg en lille fisk. De ser Niels Holck som lederen af våbennedkastningen,« siger Bleach.

Selvom Niels Holck sendes hjem til Danmark til afsoning, risikerer han at skulle tilbringe mange år i indisk fængsel. Peter Bleach sad således fire år i Presidency Jail i Calcutta, inden han fik sin dom.

Justitsminister Lene Espersen ønsker ikke at udtale sig om udleveringssagen.