Banedanmarks bestyrelse fyret

Transportministeren nedlægger Banedanmark som selvstændig virksomhed og afsætter den samlede bestyrelse for at få bedre kontrol med togdriften og de forsinkede tog på især Kystbanen.

Det var situationen på Kystbanen i 2007. Om tre år køres maskinerne i stilling igen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Carsten Gregersen

Som en direkte konsekvens af de mange togforsinkelser på især Kystbanen fjerner transportminister Hans Christian Schmidt (V) nu den samlede bestyrelse i skinnevirksomheden Banedanmark.

Transportministeren fremlægger i næste uge et lovforslag, der nedlægger Banedanmark som selvstændig enhed med egen bestyrelse. Banedanmark bliver i stedet trukket ind under Transportministeriet.

Det skyldes, at transportministeren ikke mener, at han med det nuværende system har nok hånd i hanke med togdriften.

Konstruktionsfejl i maskinen

»Der var en konstruktionsfejl i maskinen. Nu kommer Banedanmarks direktør til at referere direkte til mig,« siger Hans Christian Schmidt og afviser, at han har mistillid til Banedanmarks top.

»Men det giver sig selv, at der ikke skal være en bestyrelse i Banedanmark, når vi ændrer konstruktionen,« siger transportministeren.

Afviser fyring

Bestyrelsesformand for Banedanmark, den tidligere konservative industriminister Anne Birgitte Lundholdt, afviser, at bestyrelsen er fyret.

»Vi bliver siddende som bestyrelse, indtil loven er lavet om,« siger Anne Birgitte Lundholdt.

Det er ellers kun seks år siden, at den borgerlige regering oprettede Banedanmark med en stærk, selvstændig bestyrelse, som transportministeren altså nu erkender ikke fungerer.

Helt utilstedeligt

Hvad vil du sige til de togpassagerer på Kystbanen, som har lidt under forsinkelser i de mange år?

»Livet leves med, at man gør erfaringer. Men det er dybt beklageligt og helt utilstedeligt, at vi ikke kan få togene til at køre ude på den Kystbane,« siger Hans Christian Schmidt, der er overbevist om, at der nu er bedre tider på vej for de hårdt trængte kystbanepassagerer.

SF støtter

SFs transportordfører, Pia Olsen Dyhr, støtter beslutningen, der på forhånd er sikret flertal med Dansk Folkepartis opbakning.

»Vi advarede allerede dengang om, at man gjorde Banedanmark selvstændig og dermed mistede styringen med infrastrukturen i Danmark. Det kan være en god beslutning, at vi nu får mere kontrol over de store investeringer på baneområdet,« siger Pia Olsen Dyhr, der ikke mener, at det kan tolkes anderledes end, at regeringen har mistillid til den bestyrelse, som den selv har udpeget.

Rettidighedskontor

I sidste halvdel af 2009 var det i snit kun ca. 82 procent af kystbanetogene, der kørte til tiden. De mange forsinkelser blev i sidste måned for meget for den nyudnævnte transportminister, som lovede væsentlige fremskridt. Inden årets udgang skulle mindst ni ud af ti tog køre til tiden på den nordsjællandske togstrækning, bekendtgjorde han.

Hans Christian Schmidt opretter nu et såkaldt rettidighedskontor i Transportministeriet, hvor en rettidighedschef skal sørge for at få togene til at køre til tiden.

Samlet ansvar for Kystbanen

Som et led i sin beslutning om at sætte Kystbanen under administration samler transportministeren en direktion for Kystbanen bestående af topcheferne i DSB, Banedanmark, Trafikstyrelsen og DSB First.

De bliver nu tvunget til at samarbejde tæt om tog til tiden. Banedanmarks direktør, Jesper Hansen, bliver sat i spidsen for den tværgående direktion, og han skal nu hver måned redegøre for ministeren, hvordan det går med at mindske forsinkelserne.

»Jeg gider ikke, at jeg skal spørge alle mulige steder om, hvem der har ansvaret. Jeg vil kun spørge ét sted. Nu får jeg ansvaret fuldstændig placeret,« siger Schmidt.