Balkan-veteraner hårdest ramt af selvmord

Hjemvendte danske soldater er samlet set ikke mere selvmordstruede end den øvrige del af befolkningen. Det viser den første store undersøgelse af selvmord blandt i alt 26.000 veteraner.