Bagateller ender med udleveringssager

Store forskelle på, hvornår EU-landene bruger arrestordren til at få udleveret mistænkte fra andre lande. EU-formandsskabet rejser spørgsmålet i kritisk notat.

Politiets mulighed for at få udleveret mistænkte, der befinder sig i et andet EU-land, er blevet så populær, at man bør overveje en bagatelgrænse.

Et notat fra EU viser, at nogle medlemslande kræver folk udleveret for selv de mindste sager. I en sag krævede et land en mand udleveret, fordi han var mistænkt for tyveri af to bildæk. I et andet tilfælde var det tyveri af en pattegris, der lå bag en arrestordre.

Et evalueringshold fra EU, der har været på rundrejse til medlemslandene, er også stødt på sager om arrestordrer på baggrund af så lidt som 0,45 gram cannabis eller en spritkørsel, der kun lige krøb op over grænsen for det tilladte.

I de tilfælde "kunne man godt sætte spørgsmålstegn ved, om det var passende at udstede en europæisk arrestordre", som det diplomatisk er formuleret i notatet fra EU-formandsskabet.

/ritzau/