Bag om narkoprojektet

Sådan har vi gjort: Projektet om narkoverdenen indebærer flere journalistiske dilemmaer. Her er en beskrivelse af de journalistiske overvejelser bag det interaktive univers »Underverden«. Vi uddyber blandt andet vores til- og fravalg. Målet er at give indsigt i Berlingskes arbejdsmetoder og sikre videst mulig transparens om vores journalistik.

Narkoverdenen set indefra. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Narkomiljøet som tema:

Hvorfor investere i at beskrive et kriminelt miljø? Narkomarkedet er en enorm økonomi, som forårsager megen lidelse. Det medfører også udfordringer for samfundet, for eksempel vold, fængsel, behandling og sort økonomi. Europol vurderer, at det er Europas største kriminelle marked med en omsætning på mindst 178 milliarder kroner om året. Stort set alle pengene fra narkoverdenen kører uden om myndighederne. Fortjenester i narkofødekæden bliver som udgangspunkt ikke opgivet til Skat, men forsøgt hvidvasket eller fragtet ud af Danmark til lande med en mere liberal banklovgivning. Vil man denne paralleløkonomi og skyggeverden til livs, er det en fordel at kende den. Derfor forsøger dette projekt at belyse narkoverdenen indefra gennem narkomiljøets egne aktører. Ærindet med undersøgelsen er ikke at forherlige eller legitimere kildernes handlinger, men at give indsigt i, hvad der sker i dette lukkede univers, når retsstatens principper er sat ud af spil.

Forenkling af virkeligheden:

Lyduniverset forsøger at afspejle virkeligheden, men er en forenkling af den. Valgene i det interaktive univers medfører en konsekvens. For eksempel leder indbrud til nye muligheder i universet, mens røveri fører til fængsel. Sammenhængen mellem valg og konsekvens er et forsøg på at afspejle virkeligheden så godt som muligt. Sammenhængen mellem valg og konsekvens i universet bygger på statistik, undersøgelser, faglitteratur og talrige interviews med misbrugere, pushere, bagmænd, fagfolk og politiefterforskere. Vi har - trods simplificeringen - forsøgt at gøre konsekvenserne så retvisende som muligt. Der er tale om en markant simplificering, når visse valg fører direkte i fængsel. I virkeligheden vil den vej naturligvis gå via en domstol, og flere af lovovertrædelserne kan også føre til bødestraf.

De forskellige roller er også en simplificering. En pusher på Christiania vil nogle gange være omgivet af flere folk med forskellige hjælpefunktioner. Og der er langt flere led i narkoens fødekæde end stofmisbruger, pusher og bagmand. Eksempelvis spiller dealere og transportører typisk også centrale roller i store narkohandler. Man kan få overblik over den komplekse organisation og de mange roller i en stor narkohandel her. Forenklingen i lyduniverset har vi været nødsaget til at foretage af hensyn til formidlingen og brugervenligheden. Stofpriserne i det interaktive lydunivers er også vejledende, da stoffer for eksempel kan være billigere i større mængder eller i en handel med en fast pusher.

Repræsentation:

Flere af kilderne i det digitale narkounivers har haft en relation til en rockergruppering. Af hensyn til deres sikkerhed eller fremtid har de ikke ønsket at få kædet deres navn sammen med den pågældende gruppering.

Det har krævet flere måneders arbejde at skabe kontakt til den kriminelle underverden. Det har især taget tid at skabe så megen tillid, at kilderne ville lade os optage deres udsagn til lyduniverset. I forhold til repræsentation havde der optimalt set også været lydklip af kilder med anden etnisk baggrund end dansk, eksempelvis bandeledere. Vores research har bragt os tæt på flere indvandrerkilder. Men trods adskillige baggrundssamtaler ville ingen i sidste ende lade os optage deres stemme. Eksempelvis meldte to kilder med anden etnisk baggrund end dansk fra kort før et aftalt interview, angiveligt fordi deres medindsatte fandt det upassende, at de talte med journalister.

Formidling:

Som en del af det interaktive univers har vi givet centrale kilder i universet mulighed for at fortælle deres personlige historie i jeg-form. I de personlige tekster har vi undladt eksplicit kritiske modspørgsmål. Det er et bevidst fravalg, fordi de mest ærlige og bedste svar nogle gange opstår i selvfremstilling.

Ordvalg:

Man kan argumentere for, at ordet stofmisbruger er unuanceret, og at det ville være mere retvisende at anvende betegnelsen “stofbruger med problembrug”. I den formulering ligger implicit, at man er et menneske med et problem, og at ens identitet ikke er at være misbruger. Alligevel har vi valgt at benytte termen stofmisbruger. Det har vi gjort for forståelsens skyld. Vi vil signalere i et enkelt og genkendeligt ord, at narkohierarkiets nederste trin som udgangspunkt ikke omfatter folk med et eksperimenterende festbrug af stoffer, men udsatte mennesker, hvor indtagelsen kan medføre fysisk, psykisk og social skade. Langt de fleste af vores kilder med omfattende stofbrug har også omtalt sig selv som stofmisbrugere.

Kilder og anonymitet:

En af de vigtigste uskrevne regler i underverdenen er, at man holder mund. Det har selvsagt udfordret det at bygge et lydunivers. Af samme årsag har kilderne - i varierende  grad – ønsket at være anonyme. Det ønske har vi efterkommet af hensyn til deres sikkerhed og fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. Vi kender identiteten på de medvirkende.

Vi har haft et princip om ikke at interviewe kilder, hvis de var påvirkede af narkotika. Alle kilder har givet samtykke til, at vi kan bruge deres båndede interview til lyduniverset. Alle medvirkende har godkendt deres jeg-fortællinger. I lyduniverset får en af kilderne læst sine godkendte citater op i stedet for selv at indtale dem. Kilden sidder i fængsel. Vi måtte ikke medbringe diktafon i fængslet, og kilden ville ikke have sin stemme offentliggjort. En anden kilde fortæller om at stjæle. Han har hørt sit lydklip og godkendt det. Senere ændrede hans situation sig, og han ønskede, at hans stemme blev forvrænget, hvis han skulle medvirke. Det ønske accepterede vi, da det kan få vidtrækkende konsekvenser for kilderne at lægge sig ud med det kriminelle miljø. Projektet bygger på samtaler med mere end 50 personer. Flere kilder er interviewet i fængsler.

Verificering af oplysninger:

Stofmiljøet er kaotisk, og den kriminelle verden er i sagens natur lyssky. I det omfang det har været muligt, har vi forsøgt at underbygge kildernes oplysninger. Eksempelvis ved at hente domsudskrifter fra narkosager ved domstolene, personlige papirer som domme, dokumenter fra fængselstiden, retspsykiatriske erklæringer og oplysninger fra cvr-registret. Flere af kilderne er blevet dømt i nogle af de største narkosager herhjemme. Derfor har der også været offentligt tilgængelig omtale af sagerne i blandt andet nyhedsartikler.

I nogle situationer har der været ringe mulighed for at efterprøve konkrete udsagn. Eksempelvis kunne vi ikke bare ringe til en kriminel uden for universet og spørge, om det var korrekt, at vedkommende har været pusher og hævet narkogælden over for en konkret kilde. Det kunne udsætte de medvirkende for regulær fare. I de tilfælde har vi forsøgt at undersøge kildernes generelle troværdighed gennem skriftligt materiale og kilder omkring personen. Den proces har ført til fravalg af kilder, som gerne ville medvirke. Vi har heller ikke medtaget konkret kritik af navngivne personer. Talrige personer er kommet med en række direkte og indirekte anklager. For eksempel at det er muligt at bestikke enkelte ansatte i fængslet. Har personen ikke kunnet dokumentere påstanden, er oplysningen filtreret fra.

Alle kilder i det interaktive univers har på et tidspunkt begået kriminelle handlinger. Vi er opmærksomme på, at de kan have mange dagsordener. For eksempel at under- eller overdrive, hvor meget man kan tjene på salg af narkotika. De anvendte oplysninger bygger derfor på tal fra myndigheder, faglitteratur og interview med centrale efterforskere i Afdelingen for særlig kriminalitet, Københavns Politi, og Nationalt Efterforskningscenter, Rigspolitiet.

Tilbage til narkouniverset.

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe.