Aukens pvc-plan er klar

Miljø- og energiminister Svend Auken (S) har fremlagt sin længe ventede handlingsplan mod pvc og plastblødgørere - de såkaldte phthalater. Planen omfatter forbud, afgifter, teknologiinvesteringer mm.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

"Vi ved i dag, at der er en række alvorlige miljøproblemer med at anvende og bortskaffe pvc. Vi ved også, at nogle af phthalaterne måske forringer forplantningsevnen og kan være kræftfremkaldende. Samtidig skader de vandmiljøet på langt sigt," udtaler Auken.

Den ny strategi for at sikre et pvc-frit dansk miljø afløser den kuldsejlede frivillige aftale, som den daværende miljøminister og plastindustrien indgik i 1991.

Det viste sig siden, at industrien langtfra opfyldte sine løfter med hensyn til at indsamle og genbruge pvc. Så nu er det slut med frivilligheden - om end der stadig skal samarbejdes og føres dialog med industrien.

"Der skal sættes ind over en bred front: Forbud, afgifter, teknologiudvikling, mere information. Den internationale indsats skal også forstærkes - for eksempel over for væsentlige forureningskilder som undervognsbelægninger på biler og tekstiltryk," erklærer miljøministeren.

Han opstiller seks overordnede mål med den ny strategi:

' Nye pvc-produkter skal være uden tilsætning af stoffer, der belaster sundhed eller miljø.

' Pvc-affald skal så vidt muligt holdes borte fra anlæg til affaldsforbrænding.

' De pvc-produkter, som det er vanskeligt at identificere i affaldsstrømmen, skal så vidt muligt erstattes med alternativer, så de ikke ryger med i affaldsforbrændingen.

' Der skal udvikles teknikker, så pvc-affald kan nyttiggøres.

' Pvc, der kan genanvendes, skal indsamles og genbruges.

' Genanvendelse af tungmetalholdigt pvc skal begrænses.

Et af problemerne ved pvc er affaldsforbrænding. Når stoffet brændes, dannes der typisk den dobbelte mængde restprodukt, som skal på losseplads.

Affaldsbekendtgørelsen vil blive ændret, så der bliver krav om, at pvc sorteres fra ved kilden og indsamles særskilt. Det bliver forbudt at anvende bly i plast.

Samtidig har Skatteministeriet og Miljøstyrelsen i fællesskab udarbejdet en model, der kan bruges til at lægge afgift på nye pvc-produkter.

Det foreslås, at der skal betales afgift på 2 kr. pr. for hvert kg pvc, der bruges. For phthalater bliver afgiften 7 kr. pr. kg.

Af handlingsplanen for phthalater fremgår det, at brugen af disse stoffer skal halveres inden for de næste 10 år. De største mængder bruges, når pvc-plast blødgøres med stoffet DEHP. I 1995 var forbruget af phthalater omkring 11.000 ton årligt med stigende tendens.

Produkterne findes i undervognsbelægninger gulv- og vægbeklædninger, elkabler, legetøj, møbler, presenninger, medicinsk udstyr, regn- og arbejdstøj, have- og vandslanger og som indlæg i låg og kapsler.

Det er allerede forbudt at bruge blødgørerne, hvor der er størst sundhedsrisiko, nemlig i legetøj og produkter til små børn. Med den ny plan forstærkes denne indsats, og endemålet er at begrænse og helt afvikle bruges af phthalaterne, understreger Svend Auken.

Plastindustrien og Miljøstyrelsen gjorde i 1996 status over den frivillige aftales virkninger. Her blev det fejlagtigt konkluderet, at målet i pvc-aftalen fra 1991 om at genanvende 41 procent af byggeaffaldet i 1995 var nået, og at man var godt på vej mod målet om 77 procents genanvendelse i år 2000.

Men miljøorganisationen Greenpeace kunne kort efter afsløre, at konsulentfirmaets beregninger var forkerte, og at affaldsmængderne var langt større end hidtil antaget.

De planlagte afgifter foreslås nu lagt på varegrupper, som dækker 80 procent af det danske pvc-forbrug og cirka 65 procent af forbruget af blødgørere. Hvordan afgiften endeligt skal skrues sammen, vil afhænge af en høringsrunde.

Mængden af pvc-affald var i 1997 cirka 34.000 ton, og tallet vil stige i de kommende år, især fordi der er ophobet store mængder affald fra byggeprodukter gennem de seneste 30 år. Men en stor del af affaldet bør ikke genanvendes, fordi det indeholder enten blødgørere eller det giftige tungmetal cadmium, anfører Miljøstyrelsen.

Styrelsen vil arbejde for, at produkter med indhold af phthalater skal udelukkes fra at få miljømærker, både i Norden (Svanemærket) og i EU-sammenhæng (Blomsten).

Phthalat-handlingsplanen skal revideres om senest tre år.

Pvc-strategien bringer Danmark klart i front, internationalt set, fordi vi som de første har udformet en samlet pvc-politik, fremgår det af planen.

"Der er derfor ikke nogen tvivl om, at de danske erfaringer i høj grad kommer til at sætte deres præg på den fælles pvc-politik, som EU for øjeblikket er ved at udforme," hedder det.

Ritzau