Asylansøger dømt og udvist efter fravær på udrejsecenter

Vestre Landsret stadfæster byrettens dom over asylansøger, der udeblev fra Udrejsecenter Kærshovedgård.

En 34-årig asylansøger fik ikke noget ud af at anke en dom for brud på opholds-, melde- og underretningspligten.

Vestre Landsret har stadfæstet dommen fra Retten i Herning.

Den nigerianske mand idømmes således 60 dages fængsel og udvisning af landet.

Sagen blev anket til landsretten med henvisning til, at underretningspligten strider imod de almindelige retsgarantier.

Man kan ikke forpligtes til at anmelde egne lovovertrædelser, lød argumentet.

Men ligesom byretten afviste landsretten argumentet.

Den tiltalte forklarede i landsretten, at han i lange perioder i 2017 og 2018 tog fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland til Valby for at være sammen med sin kæreste.

- Jeg tog til Valby til min kæreste. Hun var ofte på sygehuset, og så passede jeg hendes seksårige søn, forklarede manden.

Det kom frem i retten, at kæresten er syg og lider af leukæmi.

Ifølge anklageskriftet var den tiltalte fraværende fra udrejsecentret i 580 dage i løbet af 2017, 2018 og 2019.

Han var forpligtet til at opholde sig på udrejsecentret, hvor han skulle melde sig tre gange om ugen til det stedlige politi.

Hvis han ikke var på centret i timerne fra klokken 23 til klokken 06 om morgenen, skulle han underrette myndigheden.

Hans forsvarsadvokat gjorde gældende, at pligten til at underrette om et ulovligt fravær strider imod internationale konventioner.

I en konvention om borgeres rettigheder, som Danmark har tiltrådt, står der blandt andet, at man "ikke kan blive tvunget til at vidne imod sig selv eller erkende sig skyldig".

Men anklageren afviste argumentationen.

Underretningspligten tjener et legitimt formål - at holde styr på, hvor den udvisningsdømte person befinder sig, lød det fra anklager Lisbeth Weiss.

Desuden kan man søge om fritagelse fra opholds- og underretningspligten, hvis man har en god begrundelse, sagde hun.

Selv om manden sidste år fik en søn med sin leukæmisyge kæreste, var det ikke grund nok til at slippe for udvisning.

- Tiltalte kan opretholde kontakten med sin familie via Skype, Facetime eller gennem samvær med mor og barnet i lande uden for Danmark, sagde retsformanden.

Den tiltaltes kæreste gav tårerne frit løb, da dommen blev læst op.

Forsvarsadvokat Synnøve Falk-Rønne sagde efter domsafsigelsen, at hun nu vil nærlæse dommens præmisser.

Hun sagde samtidig, at hun overvejer at søge Procesbevillingsnævnet om lov til at få sagen indbragt for landets højeste retsinstans, Højesteret.

/ritzau/