Arkæologerne graver overalt i København

Arkæologerne på Københavns Bymuseum har indledt det nye år med en række større prøveundersøgelser i den indre by. Det sker efter en række prøveboringer, der blandt andet har afsløret fund af menneskeknogler og to intakte grave ved Nikolaj Plads.

Københavns Bymuseum tog hul på det nye år med en række prøveboringer ved Gammel Strand. Foreløbig er der gravet fem prøvebrønde i halvanden meters dybde.Man har fundet resterne af et gammelt bolværk. Arkæolog, cand.mag. Hoda El-Sharnouby fra Københavns Bymuseum, som leder prøveboringerne, oplyser, at der er tale om en meget skånsom undersøgelsesmetode, når man skal undersøge undergrunden for glemte og gemte skatte. <br>Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

Da nytårets sidste raketter var væk fra den københavnske asfalt, gik arkæologerne fra Københavns Bymuseum i gang med at grave selv samme gadebelægning op.

Museet har i det forgangne år foretaget prøveboringer flere steder i byen, og resultaterne har været så interessante, at arkæologerne i det nye år fortsætter med endnu flere boringer og også indleder egentlige arkæologiske undersøgelser. Formålet er at afdække og registrere fortidsminder i undergrunden, før anlæggelsen af Metro Cityringen går i gang i 2009.

Tirsdag gik arkæologerne således i gang med at grave søgegrøfter på Nikolaj Plads og ved Frederikskirken (også kendt som Marmorkirken, red.), og onsdag blev de første prøveboringer indledt på Gammel Strand. Senere følger udgravninger på Rådhuspladsen, på Gammel Strand og på Nytorv.

Gravearbejdet bliver synligt flere steder i den indre by, og ifølge museumsinspektør Lene Høst-Madsen fra Københavns Bymuseum kan det ikke undgå at berøre trafikken.

»Vi får her en enestående lejlighed til at grave i hjertet af middelalderbyen. Hidtil har vi kun bevæget os på kanten af byen, men nu får vi adgang til de ældste kulturlag, der ligger tre til fem meter under gadeniveau,« siger Lene Høst-Madsen, som leder undersøgelserne.

Ny viden
Hun er overbevist om, at arkæologerne får ny og afgørende viden om København og københavnernes forhistorie. I forbindelse med anlæggelsen af Metroen gjorde arkæologerne betydningsfulde fund, nemlig resterne af en vikingetidsgård på Kongens Nytorv.

»Den nuværende Nikolaj Kirke er Københavns tredjeældste kirke fra begyndelsen af 1200-tallet. Vi hører første gang om en kirkegård i forbindelse med kirken i 1260erne, og det er derfor ikke overraskende, at boringer i halvanden meters dybde på kirkepladsen har afsløret rige fund af knogler, forskellige kistefragmenter, bl.a. kistesøm, og helt inde ved kirkemuren to intakte grave,« siger Lene Høst-Madsen.

Ved Frederikskirken har arkæologerne indtil videre »kun« fundet en messingknap, men arkæolog, cand.mag. Hoda El-Sharnouby, som leder prøveboringerne, håber på yderligere fund.

Ved at blotlægge en lille del af Frederikskirkens fundament håber arkæologerne at blive klogere på, hvordan kirken i sin tid er bygget.

»Vi kan se ud fra fund af dafnier, at Frederikskirken er bygget på jord, hvor der har stået åbent vand. Kirkegulvet har i dag fået en række sætningsskader, og derfor er det vigtigt, at vi finder ud af, hvorvidt kirken er piloteret eller bygget på et såkaldt slyngværk, og i hvilken stand fundamentet er i, inden de store anlægsarbejder på pladsen går i gang,« siger Hoda El-Sharnouby.

Undersøgelserne foretages i samarbejde med Ørestadsselskabet, som også finansierer forundersøgelserne og de eventuelle arkæologiske udgravninger.