Arena-ansatte holdt møder og workshops på firestjernede hoteller

Et fagligt seminar for de ansatte kostede 300.000 kroner, da selskabet bag Københavns nye arena sparkede arbejdet i gang i 2012. I perioder har det været kutyme i selskabet at henlægge møder og workshops til firestjernede hoteller med middage og vin, viser bilag.

Hotel Crowne Plaza i Ørestad Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Michelin-mad, luksushoteller og champagne til 1.600 kroner flasken. Berlingske har de seneste dage beskrevet, hvordan de ansatte i selskabet bag Københavns nye multiarena, Arena CPHX, på få år har brugt store summer på repræsentation, teambuilding og studieture.

Men også i selve arbejdstiden var udgifterne høje, viser andre udgiftsbilag fra selskabet, Berlingske har fået aktindsigt i.

Når chefer og ansatte i selskabet holdt møder med hinanden og selskabets leverandører, skete det således ofte på firestjernede hoteller og konferencecentre. Og som regel var der restaurantmiddage, øl og vin inkluderet.

Ifølge Berlingskes gennemgang af bilag fra selskabet Arena CPHX har selskabet mindst seks gange henlagt møder med leverandører til det firestjernede hotel Crowne Plaza i Ørestaden. Samlet kostede møderne over 100.000 kroner – penge, der primært kommer fra de københavnske skatteydere og den almennyttige forening Realdania.

Møderne drejede sig som regel om rent praktiske forhold ved byggeriet af den ny multiarena, Royal Arena – såsom designet på døre og lofter eller arenaens vvs-installationer, viser bilagene.

Eksempelvis blev der i december 2013 holdt møder med projektets arkitekter og ingeniører om arenaens akustik og elinstallationer. Prisen for de 15 deltagere endte ifølge bilagene på samlet 42.275 kroner for tre dages møder og middag på hotellets Restaurant Storm med øl og vin. Et lignende møde på det nyopførte hotel fandt sted i begyndelsen af februar 2014 til en pris på 22.105 kroner.

»Det er sygt, at de ikke føler, at de skal passe på pengene,« siger Henning Jørgensen, der er professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet.

»Når man har med kollektive midler at gøre, så skal der være mådehold og fornuft, og vi har altså normer og regler for, hvordan man skal opføre sig. Det vækker mistanke om mandatsvig, og det må afprøves ved domstolene, om det forholder sig sådan,« siger han.

Havde ikke lokaler selv

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra daværende direktør Claus Wiegand Larsen. Men selskabets bestyrelsesformand, Bent Frank, forklarer i en mail, at selskabet på daværende tidspunkt ikke selv rådede over egnede faciliteter til, at 15 mennesker kunne holde møder om projektet.

»Indtil de midlertidige faciliteter, herunder mødefaciliteter, på byggepladsen fungerer, må sådanne møder holdes et andet sted. Direktøren har valgt at placere møderne på Crown Plaza, formentlig fordi de tilrejsende englændere (fra bl.a. ingeniør- og eventfirmaer, red.) boede der,« skriver han og understreger, at han ikke har deltaget eller været konsulteret af direktøren undervejs om dette.

»Du vil bemærke, at der ikke blev afholdt workshops eller granskningsmøder på Crown Plaza efter foråret 2014, hvor jeg ved, at skurbyen og mødelokalerne heri var etableret og møbleret,« skriver Bent Frank.

I Københavns Borgerrepræsentation giver politikerne dog ikke meget for argumentet om, at selskabet ikke havde plads til møderne:

»Det er alt for dyrt og helt unødvendigt. Hvorfor har de ikke bare lånt et mødelokale hos Realdania eller Københavns Kommune? (selskabets ejere, red.),« siger Jakob Næsager (K) medlem af borgerrepræsentationen.

Berlingske har de seneste dage beskrevet, hvordan Arena CPHX ifølge forvaltningseksperter har brugt »urimeligt høje« udgifter til bl.a. luksusmiddage, rejser, hoteller og repræsentation, siden selskabet blev etableret i 2011. Blandt andet er der brugt penge på sejlads, vinsmagning og triatlon under overskriften »teambuilding.«

Workshop i Skåne for 300.000 kroner

Men der er altså også brugte betydelige summer på møder og andre faglige aktiviteter, viser bilagene. Og det var ikke kun hotel Crowne Plaza i Ørestad, der nød godt af Arena CPHX’ mødeaktivitet. I september 2013 blev der afholdt »ledelsesmøde« under emnet »organisation + planlægning m.m.« på det historiske Skovshoved Hotel nord for København. De fire deltagere brugte i alt 5.604 kroner på heldagsmøde og middag.

Få måneder senere, i december samme år, var der workshop med teamet »planlægning« på Søhuset Konferencecenter i Hørsholm nord for København. Prisen for dagsmødet og 16 spisende gæster endte på 17.277 kroner.

Størst blev regningen dog, da ledelsen inviterede samtlige ansatte og eksterne samarbejdspartnere – i alt 44 personer - på todages »kick-off workshop« i juni 2012 på det skånske spa- og golfhotel Torekov. Selve hotellet kostede 191.143 kroner, men så var der også inkluderet blomsterdekorationer, præmier i form af skønhedsprodukter samt underholdning fra en »trubadur,« fremgår det af bilaget.

Dertil kom en regning på 108.250 kroner for faglige oplæg til workshoppen fra revisionshuset KPMG, og samlet nåede prisen for seminaret op på over 300.000 kroner.

»Et mønster«

Ifølge professor Henning Jørgensen vidner de nye oplysninger om, at der har været en »syg kultur« i Arena-selskabet.

»Det er ikke bare en eller to gange. Det synes at være et mønster, der tegner sig,« siger han.

Efter den såkaldte Brixtofte-sag, hvor daværende Farum-borgmester Peter Brixtofte brugte skattekroner på luksusvin, blev det slået fast, at offentligt ansatte allerhøjst bør spise og drikke for 1.000 kroner per kuvert – og kun i de mest ekstraordinære tilfælde med eksterne deltagere. Ved interne arbejdsmiddage bør beløbet ligge langt lavere. Retningslinjer fra flere kommuner og ministerier sætter således i dag maksimumgrænsen for bespisning internt i forbindelse med arbejde til mellem 350 og 500 kroner kuverten - inklusive drikkevarer.

Bestyrelsesformand Bent Frank understreger, at han ikke har været konsulteret af direktør Claus Wiegand Larsen undervejs om afholdelsen af møder og workshops.

»Jeg ville nok have valgt en anden tilrettelæggelse af disse arrangementer, fordi jeg synes det er for mange penge,« skriver han i en mail.

»Som bestyrelse og bestyrelsesformand bør man kunne have tillid til, at den administrerende direktør handler ud fra virksomhedens bedste og under skyldig hensyntagen til en fornuftig økonomi,« skriver han.

Heidi Wang, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Liberal Alliance, mener, at sagen nu bør føre til strammere regler.

»Det kan simpelthen ikke passe, at vi bliver ved med at se den slags sager, og derfor mener jeg også, at vi er nødt til at kigge på retningslinjerne for samtlige af vores kommunalt ejede selskaber, så vi sikrer os, at borgernes penge bliver brugt ordentligt,« siger hun.

Opdateret kl. 13.40 med flere kommentarer fra bestyrelsesformand Bent Frank.