Arbejdstilsyn giver 16 familieafdelinger påbud

Socialrådgivere på landets børne- og ungeafdelinger oplever så stort et arbejdspres, at Arbejdstilsynet har givet 16 kommuner et påbud.

Foto: Kristian Brasen

I nogle kommuner er det ikke unormalt, at en enkelt socialrådgiver har 90 sager om omsorgssvigt af børn liggende på sit skrivebord, men langt fra tid nok til at behandle alle sagerne ordentligt.

Det store arbejdspres, mange socialrådgivere er udsat for, har fået Arbejdstilsynet til at uddele påbud til ledelserne i 16 af landets kommuner i løbet af det seneste halvandet år, viser en aktindsigt, som DR Nyheder har fået.

Påbuddene er givet, efter sagsbehandlerne har beskrevet deres arbejdsopgaver over for Arbejdstilsynet, og de fortæller blandt andet, hvordan nogle sager får lov til at ligge i mere end et år, før der bliver gjort noget ved dem.

Flere socialrådgivere og eksperter frygter derfor, at de udsatte børn i landets kommuner bliver tabt på gulvet.

Anne-Dorthe Hestbæk, der er seniorforsker og chef for børne- og familieenheden hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), er bekymret for konsekvenserne af arbejdspresset i familieafdelingerne.

»De værste konsekvenser rammer de udsatte børn og familier, som der ikke bliver taget ordentligt hånd om. Det er da uholdbart og noget, man bliver nødt til at ændre. Det skal ske omgående,« siger hun til DR Nyheder.

Ifølge lektor i sociologi og socialt arbejde på Aalborg Universitet Karin Kildedal skyldes arbejdspresset blandt andet, at socialrådgiverne i mange sager bruger for meget tid på administration, har en dårlig ledelse og generelt får for lidt faglig støtte.

I Kommunernes Landsforening (KL) erkender man over for DR Nyheder, at kommunerne skal gøre det bedre i børne- og familieafdelingerne. Ifølge formand for Social- og Sundhedsudvalget Thomas Adelskov (S) arbejder KL allerede med problematikken og henviser til et udspil fra marts i år, der skal forbedre indsatsen for udsatte børn og unge blandt andet ved at styrke sagsbehandlingen.

Arbejdstilsynet er endnu ikke færdig med at undersøge forholdene på landets børne- og familieafdelinger. Resten af året vil tilsynet besøge en række andre kommuner.