Arbejdstiden gennem 100 år

På 100 år er arbejdsugen gået fra knap 60 til 37 timer.