Apotekernes egne håndkøbsudsalg laver stadig flest fejl

Håndkøbsudsalg under apotekerkontrol er dårligere til at overholde reglerne end butikker, der har deres egen tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin. Og det står værre til end sidste år.

Sverige fremhæves både som et skrækeksempel og et forbillede i den danske debat af moderniseringen af det danske apotekssystem. Svenskerne har forlængst liberaliseret apotekerne, så man kan købe medcin i dagligvarebutikker. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Mere end 4.200 steder i landet kan du nu købe håndkøbsmedicin uden for apoteket: Hovedpinepiller, næsespray, antihistamin, sugetabletter, køresygepiller, hostemidler, nikotintyggegummi med mere.

550 af stederne er de såkaldte håndkøbsudsalg, som drives af en apoteker. Her laves der langt flere fejl end i de resterende 3.700 butikker, som er detailhandlende, der sælger håndkøbsmedicin med egen tilladelse.

Det viser Sundhedsstyrelsens rapport over inspektioner af lægemidler i håndkøb i detailhandelen i 2014.

»Det er foruroligende, at apotekernes håndkøbsudsalg laver flere fejl end gennemsnittet. Forbrugeren vil jo have en opfattelse af, at apotekeren står som garant for orden i sagerne,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

I 2014 førte 11,9 procent af inspektionerne af apotekernes håndkøbsudsalg til politianmeldelse. Det er halvanden gang flere anmeldelser end året før. Tallet var 8,1 procent for detailhandel med eget ansvar.

»Det viser bare, at det går galt, når man lader et personale, der ikke er lægefagligt uddannet, stå for salg af håndkøbslægemidler,« siger Birthe Søndergaard, der er sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apoteker- forening.

En påfaldende udvikling

Det er ikke umiddelbart muligt at få adgang til tal for salg af håndkøbsmedicin på et apotek, som kan sammenlignes med salgsstederne i detailhandelen uden uddannet lægemiddelfagligt personale. Sundhedsstyrelsen foretager ikke tilsvarende inspektionsbesøg på apotekerne, som i stedet er underlagt en egenkontrol.

Så med sikkerhed kan kun siges, at i sammenligningen mellem, hvordan butiksuddannet og ufaglært personale klarer at sælge håndkøbslægemidler, går det nu på femte år dårligere i de apotekerkontrollerede håndkøbsudsalg end i de butikker, hvor detailhandelen selv har ansvaret.

»Som regel indgår apotekerne aftaler med små selvstændige bagere eller købmænd. Der kan være skiftende ejere og skiftende personale. Det er vanskeligt i små butikker at få den struktur, som de store kæder har,« siger Birthe Søndergaard.

De apotekerstyrede håndkøbsudsalg har kontrolbesøg af apotekeren mindst to gange om året foruden Sundhedsstyrelsens egne inspektioner, som er blevet øget i 2014. Trods denne dobbelte kontrol er det kun hvert ottende håndkøbsudsalg, der klarede inspektionen helt uden anmærkninger.

Træerne vokser dog ikke ind i himmelen for detailhandelen, hvor der ganske vist er langt flere butikker, der klarer kontrollen uden problemer, men det er stadig under halvdelen af dem, der helt undgår anmærkninger.

»Det påfaldende ved udviklingen i forhold til sidste år er, at detailhandelen generelt er blevet bedre til at sælge håndkøbsmedicin, når det er butiksejeren, der har ansvaret. Håndkøbsudsalgene, hvor en apoteker har ansvaret, ligger på samme lave dumpe-niveau,« siger Henrik Engberg, informations- og miljøchef i Matas-kæden, hvor 138 butikker har haft kontrolbesøg i 2014.

De har klaret det langt bedre end gennemsnittet med over 80 procent helt lydefri inspektioner, men dog med politianmeldelser i 6,5 procent af tilfældene.

I butikker med egen tilladelse er den hyppigste grove fejl, at håndkøbslægemidlerne har overskredet sidste salgsdato, mens der i apotekernes håndkøbsudsalg slet ikke er fundet gammel medicin under inspektionerne i 2014.

»Anmeldelserne af håndkøbsudsalgene går især på selvbetjening, og det kan slet ikke finde sted på apoteket. Så det understøtter vores synspunkt om, at lægemidler skal sælges på apoteket,« siger Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening.

79 netbutikker har tilladelse til at sælge håndkøbslægemidler online. Ellers kan detailvirksomheder med egen tilladelse omfatte supermarkeder, købmænd, materialister, tankstationer, kiosker og lignende. De skal overholde de samme regler – blandt andet at de ikke må sælge lægemidler til børn, at lægemidler, som tages retur, ikke må sælges igen, og at der ikke må være selvbetjening.

Selv om man skulle købe en pakke hovedpinepiller, som er over sidste salgsdato, risikerer man ikke skader på helbredet. I reglen medfører det blot, at pillerne ikke virker så kraftigt. Rapporterne viser altså ikke, hvorvidt forbrugere har været udsat for en konkret risiko.

Kontrolrapporten kommer, netop som den politiske process om liberalisering af apotekerområdet intensiveres.

»I gamle dage kunne man slet ikke købe medicin andre steder end på apotekerne. Første skridt i liberaliseringen var at tillade, at man nu kan købe håndkøbsmedicin uden for apoteket. Og rapporten her giver ikke synderlig grund til at have tillid til, at farmaceut-ejerskab er en garant for kvaliteten,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.