Antallet af ofre for kriminalitet i Sverige er faldet

Det totale antal personer som har været udsat for kriminalitet i Sverige er faldet mellem 2005 og 2015. Tyveri og indbrud, mishandling og dødelig vold mod kvinder og børn er faldet, hvorimod antallet af sager med dødelig vold med skydevåben, chikane og seksualforbrydelser er steget. Det viser rapporten Brottsutvecklingen i Sverige fra Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Arkivfoto: Det totale antal personer som har været udsat for kriminalitet i Sverige er faldet mellem 2005 og 2015. Tyveri og indbrud, mishandling og dødelig vold mod kvinder og børn er faldet, hvorimod antallet af sager med dødelig vold med skydevåben, chikane og seksualforbrydelser er steget. Det viser rapporten Brottsutvecklingen i Sverige fra Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Helsinghof Bæk

Rapporten viser at den dødlige vold overordnet set er faldet gennem 2000-talet. Derimod er den dødelige vold med skydevåben med mænd som ofre steget siden 2005. Stigningen er især sket indenfor de seneste tre år som rapporten har undersøgt, 2012-2015, hvor antallet af mandlige ofre er steget fra 14 til 31.

Skåne län og Västra Götaland län står for en stor del af stigningen i den dødelige vold, mens den er faldet i eksempelvis Stockholm. Også antallet af skyderier og skadede af skud er steget i 2014 sammenlignet med 2006. Dog er volden med skydevåben med kvinder som ofre faldet, og det er i dag elleve gange mere almindeligt at mænd bliver ofre for dødelig vold med skydevåben.

Hvor udsat man er for kriminalitet varierer mellem kvinder og mænd, og andelen af udsatte kvinder er højere i dag end for ti år siden, hvorimod andelen af udsatte mænd er mindsket.

»Det skyldes at kriminaliteten som kvinder oftere udsættes for, såsom chikane og seksualforbrydelser, virker til at være steget, samtidig med at eksempelvis mishandling, som mænd oftere udsættes for, er faldet«, siger Lisa Wallin, udreder på Brå, i en kommentar.

Andelen der er blevet udsat for seksualforbrydelser er blandet, men viser en stigning de seneste tre år. Dog er stigningen af politianmeldte seksualforbrydelser mindsket og der er heller ikke sket en stigning af antallet af personer som har opsøgt lægehjælp som følge af seksuelle overgreb.

Rapporten, som skal give et aktuelt billede af udviklingen og strukturen i flere centrale typer af kriminalitet imellem 2005-2015, baseres på Brås nationale tryghedsundersøgelse (NTU) og den officielle kriminalitetsstatistik.