Anklager udpeger terror-leder

De to anklagere begyndte i går på første del af deres procedure og gav deres opfattelse af to af de terrortiltaltes roller i sagen. Den ene var ifølge anklagerne den centrale hovedmand bag etableringen af en dansk terrorcelle.

Det var under et ophold i Irak, at den 20-årige IJ blev inspireret til at oprette den terrorgruppe i Danmark, der senere sendte de to nu terrordømte Maximus og AC af sted til Bosnien.

Sådan lød i hvert fald anklagerens fortolkning, da retssagen mod fire terrortiltalte i går fortsatte i Østre Landsret med anklagerens procedure.

IJ har selv nægtet at have været i Irak, men anklager Jørgen Jensen argumenterede for, at IJ under en rejse til Syrien var en tur i nabolandet Irak og henviste til, at hans pas - hvor der i så fald ville have været irakiske stempler - på mystisk vis er forsvundet efterfølgende, samt at han ringede hjem fra et telefonnummer, der ifølge en teknisk ekspert knytter sig til et taletidskort i Irak.

Ifølge anklageren begyndte IJ efter rejsen at spotte personer i det danske moskémiljø, der ville være »egnede til at bekæmpe islams fjender«.

»Han var ophavsmand til en terrorcelle bestående af de andre tiltalte og AC. Han var manden, der holdt de andre til ilden og gang på gang indskærpede sikkerheden,« sagde anklageren Dorthe Vejsig og henviste til de talrige samtaler, hvor IJ beordrer de andre til ikke at nævne navne eller tale over telefonen og til at deltage i bøn og koranundervisning.

Forstenet
Under hele sagen har den 20-årige IJ fastholdt, at han ikke kender og aldrig har haft kontakt med den nu terrordømte svensk-bosniske Maximus, men det afviste Jørgen Jensen.

»IJ var udmærket godt klar over, at han var overvåget af PET. Derfor holdt han sig langt væk fra Maximus,« sagde han og sendte et borende blik mod den tiltalte, der med et sammenbidt udtryk lyttede koncentreret til anklagerens ord.

Dernæst kom turen kommet til den 17-årige AB, der - bortset fra et enkelt grundlovsforhør - ikke har villet udtale sig. Som sædvanlig sad han lænet op ad væggen med et forstenet ansigtsudtryk, og netop hans opførsel blev da også omtalt af anklager Dorthe Vejsig.

»Hans manglende engagement virker, som om han har smidt håndklædet i ringen. Som om han finder det nytteløst at forsøge at bortforklare de alvorlige anklager.«

Hun understregede desuden, at AB i en chatsamtale med en terrormistænkt bad om hjælp til at designe et manifest for oprettelsen af en al-Qaeda-celle i Nordeuropa, at ABs computer på mystisk vis er blevet destrueret - fordi der »har ligget ting, der ikke tåler dagens lys« - samt at flere telefonsamtaler peger i retning af, at AB skulle rejse til Bosnien med Maximus, men blev nægtet lov af sin far, så det blev AC i stedet.

Sagen fortsætter i dag med resten af anklagemyndighedens procedure.