Anklager kræver tre års fængsel

Anklagemyndigheder krævede i går dommen over Peter Brixtofte skærpet. Der falder dom i den såkaldte sponsorsag 8. februar.

Står det til anklageren, vicestatsadvokat Flemming Denker, skal Peter Brixtofte idømmes mindst tre års ubetinget fængsel i den såkaldte sponsorsag. Det er en skærpelse af byrettens dom fra 20. juni 2006, som lød på to års ubetinget fængsel.

Brixtofte er tiltalt for mandatsvig af særlig grov karakter for at have ladet Farums skatteydere betale en overpris på ni mio. kr. for renovering af kommunens sportshal. Pengene blev udbetalt til entreprenørfirmaet Skanska Danmark, der udførte arbejdet, og brugt til et sponsorat i Farum Boldklub, hvor Peter Brixtofte var aktionær.

Anklagemyndigheden sagde i går i sin afsluttende procedure, at Brixtoftes handlinger skal vurderes efter straffelovens bestikkelses-paragraf.

Anklagemyndigheden fremhævede, at Brixtoftes gerninger var så alvorlige, at han kunne sammenlignes med den italienske middelalderfyrste Machiavelli, der er kendt for udtalelsen om, at hensigten helliger midlet.

Sådan var det også i Farum fremhævede Denker. Brixtofte havde en drøm om at skabe en stor og magtfuld foldboldklub og lagde et urimeligt pres på alle, der havde et økonomisk mellemværende med kommunen.

»Der er tale om handlinger, som i samfundsmæssigt perspektiv er så alvorlige og skadelige, at Østre Landsret må reagere strengt og sende et klart og utvetydigt signal, så andre ikke kan finde på at begå noget lignende,« sagde Flemming Denker.

Peter Brixtoftes forsvarer, Preben Kønig, fastholdt i sin indledende procedure, at Brixtofte bør frifindes.

Han fremhævede bl.a., at der ikke, som anklageren hævdede, er tale om bestikkelse men højst magtfordrejning, hvis en borgmester meddeler en entreprenør, at forudsætningen for at få en kontrakt med en kommune er at tegne et sponsorat.

Forsvareren gjorde desuden gældende, at Brixtofte på et tidspunkt i forløbet havde erklæret sig inhabil og lagt opgaver i hænderne på viceborgmester Per Edrén.