Angst skal sidestilles med et brækket ben

Fysisk og og psykisk sygdom skal ligestilles også økonomisk, er der enighed om efter et psykiatrisk topmøde.

En depressiv patient har samme krav på lige så god og hurtig behandling som en patient med et brækket ben. Psykiske sygdomme skal fremover ligestilles med fysiske sygdomme.

Det er den enige melding fra et psykiatrisk topmøde fredag, hvor brugerorganisationer, sundhedspersonale og forskere og politikere fra regioner, kommuner og folketing har drøftet konkrete løsninger for fremtidens psykiatri.

- Vi skal have kliniske retningslinjer for alle psykatriske sygdomme præcis som for fysiske sygdomme, siger Danske Regioners formand Bent Hansen (S).

Enigheden betyder også, at der skal være pakkeforløb på det psykiatriske område ligesom kræftpakker. Det skal løfte kvaliteten og sikre ens behandling af psykiske folkesygdomme som angst og depression over hele landet.

- Målet er at standse stemplingen af psykisk syge og den deroute, de ellers riskerer i forhold til familie, job og uddannelse, siger Bent Hansen.

I dag finansieres megen psykisk hjælp via midlertidige satspuljer. Også det, er der enighed om, bør være slut.

- Det skal erstattes af permanente bevillinger, så der også her sker en ligestilling af psykisk syge med enhver anden form for sygdom, siger Bent Hansen.

Lægeforeningen er glade for den store enighed.

- Det er en mærkesag for os. De nuværende satspuljer tager jo ikke højde for det egentlige behov for hjælp. Derfor skal vi have en kortlægning af det reelle behov, siger Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen.

Ifølge Bent Hansen kan der med det samme tages fat på at lave ens retningslinier for behandlingen. Han vil desuden sammen med Kommunernes Landsforening og regeringen drøfte ambitioner og handleplaner for psykiatrien

/ritzau/