Alvorligt hjertesyge patienter må indlægges igen og igen – særligt slemt står det til i hovedstadsområdet

Hospitalerne i hovedstadsområdet genindlægger flere patienter med hjertesvigt – uden at nogen ved hvorfor. Formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg erkender, at det ikke er godt nok, mens Hjerteforeningen er bekymret for patienternes tryghed.

14 procent af patienter med hjertesvigt må genindlægges i Region Hovedstaden, uden at nogen ved hvorfor. Fold sammen
Læs mere

Syge med hjertesvigt suser ind og ud af hospitalerne i hovedstadsområdet og sendes frem og tilbage mellem eget hjem og forskellige afdelinger, selv om det skaber utryghed og usikkerhed hos alvorligt syge patienter.

Ifølge en ny rapport stiger antallet af patienter med hjertesvigt, der må genindlægges akut, 30 dage efter at de er blevet udskrevet. Region Hovedstaden og Region Sjælland bliver i langt højere grad genbesøgt end landets resterende fire regioner. Det fremgår af en årsrapport baseret på tal fra Dansk Hjertesvigtdatabase.

Rapportens tal fortæller, at 14 procent af patienterne i Region Hovedstaden sendes tilbage i hospitalssengen. I 2017 gjaldt det kun otte procent. For at holde standarden bør regionerne ifølge rapporten holde sig på maksimalt ti procent genindlæggelser. Det hospital, der genindlægger flest hjertepatienter i Region Hovedstaden, er Nordsjællands Hospital i Frederikssund. Her sendes hver femte dansker med hjertefejl tilbage af den ene eller anden årsag. Frederikssund Hospital har ikke haft mulighed for at kommentere sagen.

Rapporten peger på den omdiskuterede sundhedsplatform, der blev lanceret tilbage i 2016, som en mulig synder. Det er et elektronisk system, som samler alle patientens informationer i én journal. Sundhedsplatformen har dog fået massiv kritik for at tage personalets tid væk fra patienterne. Men det er stadig uvist, hvad der rent faktisk er årsag til de mange genindlæggelser af hjertepatienter. Det vækker bekymring hos Hjerteforeningen, der peger på den utryghed, som de syge patienter oplever.

»Det er en kronisk og potentiel livsfarlig sygdom. Når vi ser flere blive genindlagt, ganske hurtigt efter at de har været i kontakt med sygehusvæsenet, så synes jeg faktisk, at det er bekymrende,« siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen.

Hun forklarer, at de mange genindlæggelser kan være problematiske af to årsager.

»Enten er det et udtryk for, at patienterne er meget ustabile og har behov for en hurtig indlæggelse af fysiske årsager, ellers kunne man også frygte, at patienterne bliver sendt hjem og er utrygge, fordi de ikke ved, hvordan de skal klare sig derhjemme, når de får de symptomer, man får ved hjertesvigt. Det er bekymrende, hvis de ikke formår at gøre patienterne i stand til at klare sig godt derhjemme,« siger hun.

Man bør vurdere årsagen

Lederen af styregruppen bag rapporten og overlæge på Odense Universitetshospital Kenneth Egstrup forklarer, at rapporten ikke slår fast, hvorvidt patienterne vender tilbage, fordi de har fået utilstrækkelig behandling.

»Jeg kobler ingen årsagssammenhæng til, at der var nogle lidt forbløffende tal vedrørende genindlæggelser i blandt andet Region Hovedstaden. Det kan være tilfældigheder og mange andre ting, men jeg mener stadigvæk, at hvis man ikke opfylder indikatorerne, så bør man vurdere, hvad årsagen er, og helst forbedre status,« siger han til Berlingske.

Kenneth Egstrup peger desuden på den alvorlige situation, som personer med hjertesvigt står i.

»Hjertesvigt er en særdeles alvorlig sygdom, hvor man regner med, at op mod halvdelen er døde inden for fem år, efter at de har fået stillet diagnosen, så det er ikke hvad som helst, vi snakker om,« siger han.

Ikke optimalt

I Region Hovedstadens sundhedsudvalg har formand Christoffer Buster Reinhardt (K) heller ikke nogen forklaring på de mange genindlæggelser. Han afviser dog over for Berlingske, at Sundhedsplatformen spiller en rolle, men påpeger, at patienter ikke bør udskrives, uden at der er taget stilling til lægernes behandling af de syge.

Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

»Det er utryghedsskabende og generende at skulle genindlægges, især hvis det skyldes, at man ikke har fået en ordentlig behandling til at starte med. Det er naturligvis ikke optimalt«


»Jeg har intet grundlag for at sige, at man ikke har fået en optimal behandling, men selvfølgelig skal folk ikke udskrives, før de er helt færdigbehandlede og raske,« siger Christoffer Buster Reinhardt.

Han forstår godt, at patienterne kan føle ubehag, når de sendes ind og ud af hospitalet og tilbage igen. Han afviser derfor ikke, at der er plads til forbedringer.

»Det er utryghedsskabende og generende at skulle genindlægges, især hvis det skyldes, at man ikke har fået en ordentlig behandling til at starte med. Det er naturligvis ikke optimalt.«

Han mener, at sygehusvæsenet kan imødekomme problemet med økonomiske bevillinger ved at få flere varme hænder på stuerne og plads til flere patienter.

»Det handler om at få rekrutteret nye medarbejdere. Der er stor mangel på både læger og sygeplejersker. Det arbejder vi hårdt på at få,« siger han.

»Vi vil rykke i økonomiforhandlingerne, hvor vi prøver at få bevilget flere penge til både byggeri og behandlinger,« siger Christoffer Buster Reinhardt.