Alternativ behandling ind i varmen

En ny diplomuddannelse hos CVU Nordjylland er et epokegørende gennembrud for den alternative behandling i Danmark.

Som det første sted i landet indgår rådgivning om alternativ behandling i en uddannelse på så højt niveau, skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

Diplomuddannelsen henvender sig til blandt sygeplejersker, jordemødre, fysio- og ergoterapeuter, diætister og andre med en sundhedsfaglig baggrund, som efter nogle år på arbejdsmarkedet ønsker en overbygning på deres oprindelige uddannelse.

Disse studerende vil fremover få mulighed for at vælge et modul i det, der i fagsproget hedder "komplementær terapi". Konkret handler det om, at de studerende fagligt skal klædes på til at rådgive om eksempelvis akupunktur og musikterapi.

- Mange patienter sukker jo efter at få kvalificeret vejledning om forskellige former for alternativ behandling. Det får deltagerne i vores kommende diplomuddannelse nu mulighed for at give dem, forklarer Helle Brøbecher, der er uddannelsesleder på Sundheds CVU Nordjylland.

Selv om de studerende ikke selv skal lære at udøve alternativ behandling, er der efter uddannelseslederens opfattelse tale om et gennembrud for nye, anderledes behandlingsmetoder i det danske sundhedsvæsen.

- Uanset om alternative behandlingsmetoder er godkendt eller ej, er det jo en kendsgerning, at det er noget, som mange patienter tyr til. Derfor finder vi det vigtigt, at folk får mulighed for at få en ordentlig rådgivning af fagligt kompetente personer, siger hun.

Ifølge Helle Brøbecher skulle uddannelsen gerne medføre, at flere patienter vælger alternative behandlinger, der virker, og undgår plattenslagerne.

Som eksempel på alternativ behandling, der virker, nævner hun akupunktur i forbindelse med rygproblemer, migræne, kvalme og ledproblemer.

Akupunkturen anvendes også som smertelindring under fødsler, og efter kemobehandlinger kan akupunktur hjælpe mod kvalme og opkastninger.

Musikterapi anvendes i stigende grad på sygehusenes operations- og opvågningsafdelinger, og også i behandlingen af demenspatienter indgår alternative metoder.

Selv om adskillige danske læger udøver akupunktur, er det ikke noget, de kan lære her i landet. Det må de til England for at lære.

Så på den ene side er akupunktur et accepteret behandlingstilbud i det danske sundhedsvæsen.

På den anden side har det aldrig fået et officielt blåt stempel i form af en egentlig uddannelse i Danmark.

Helle Brøbecher ser diplomuddannelsen på Sundheds CVU Nordjylland som et skridt mod fuld anerkendelse af akupunktur og andre udvalgte alternative behandlinger.

Uddannelsen i Aalborg er således godkendt af rektorkollegiet for de danske sundhedsuddannelser. Dermed er uddannelsen kompetencegivende.

Diplomuddannelsen foregår på deltid. Den samlede uddannelse svarer til et årsværk.

Valgmodulet, hvor de studerende kan lære rådgivning om alternativ behandling, stækker sig over seks uger i løbet af foråret med lektioner to gange ugentlig.

- Forhåndsinteressen fra ansatte i sundhedssektoren har været stor. Det, jeg godt kan frygte lidt, er, at afdelingsledelserne på sygehusene ikke vil stille de nødvendige penge til rådighed, så de ansatte kan tage uddannelsen, siger uddannelseslederen på Sundheds CVU Nordjylland.

Uanset antallet af tilmeldinger har uddannelsesstedet til hensigt at gennemføre modulet. Og i hvert fald er det sikkert, at Brian Isbell, der er leder af afdelingen for Komplementær Terapi på Westminster Universitet i London, optræder som gæsteforelæser og underviser 7. og 8. maj.

Kilde: Nordjyske Stiftstidende