Alternativ behandling boomer hos sclerosepatienter

Brugen af alternativ behandling hos sclerosepatienter er stigende, og patienterne har gavn af den, viser undersøgelse. Det kan sundhedsvæsenet drage fordel af, hvis man bliver mere åben overfor det alternative, mener forsker.

Personer med sclerose benytter sig i høj grad af alternativ behandling som kosttilskud, akupunktur og urtemedicin for at få livet med den kroniske sygdom til at hænge sammen, viser en stor ny undersøgelse af sclerosepatienters brug af konventionel og alternativ behandling i de nordiske lande.

Forsker Lasse Skovgaard mener, at det er tid til en større åbenhed på sundhedsområdet, når det gælder alternativ medicin.

»Lidt over halvdelen af de adspurgte har brugt alternativ behandling inden for det seneste år, og patienterne gør det oftest, fordi de vil forebygge, og mange har faktisk stor gavn af det. Dermed har vi fundet ud af, at der faktisk ligger dyrebare erfaringer hos eksempelvis sclerosepatienter, når det gælder om at mestre livet,« siger Lasse Skovgaard, erhvervsPhD-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Scleroseforeningen, der sammen med forskere fra de nordiske lande har adspurgt 3.800 scleroseramte mennesker i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Danmark er et af de lande i verden, der har den højeste forekomst af multipel sclerose, som cirka 12.500 danskere lider af. Samtidig er antallet af sclerosepatienter i den vestlige verden stigende, og det giver ifølge Lasse Skovgaard store udfordringer i forhold til behandling, forebyggelse og rehabilitering. Den nye viden kan spare samfundet penge, hvis mennesker med kronisk sygdom bedre kan håndtere deres liv med sygdom.

»Der bliver talt meget om egenomsorgskompetence, som handler om, at patienterne selv skal bidrage til at få deres liv til at hænge sammen. Det er der mange kronisk syge, der oplever at få hjælp til gennem brug af alternativ behandling, så det bør vi ikke lukke øjnene for,« siger Lasse Skovgaard.

Ifølge den nyeste sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra Statens Institut fra Folkesundhed i 2010 svarer hver fjerde dansker ja til, at de inden for det seneste år har prøvet en eller anden form for alternativ behandling, og blandt sclerosepatienter har brugen af alternativ medicin været stigende de sidste 15 år.

I forskernes nye undersøgelse svarer mere end halvdelen ja til, at de enten kombinerer konventionel og alternativ medicin eller udelukkende bruger alternativ medicin.

»Vi kan ikke ignorere det faktum, at mennesker med kronisk sygdom i høj grad benytter sig af alternativ behandling, og at mange har glæde og gavn af det. Det hjælper ikke noget udelukkende at bedømme det ud fra en medicinsk vinkel eller sige, at alternativ behandling er noget humbug,« siger Lasse Skovgaard, der håber, at den store undersøgelse kan bidrage til en bedre forståelse for kronisk syges brug af alternativ behandling hos det etablerede sundhedsvæsen.

»Jeg håber, at undersøgelsen kan bidrage til en bedre forståelse for, hvorfor mange bruger alternativ behandling, så der kan komme en bedre og mere åben kommunikation mellem patient og læge eller sygeplejerske. Det skal ikke foregå i det skjulte, hvis man bruger alternativ medicin,« siger han.