Aldrig har P-vagterne i København haft så travlt

Det regner med P-bøder over bilister, der i København parkerer ulovligt eller glemmer at betale, idet de efterlader bilen. P-vagter på nye elcykler kan hurtigere nå rundt og slå ned på ulovlighederne, lyder en af forklaringerne på, at antallet af P-bøder i 2019 satte rekord.

Aldrig tidligere har københavnere, besøgende og turister fået så mange P-bøder, som tilfældet var i 2019. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Aldrig har københavnere, pendlere og turister fået så mange P-bøder i hovedstaden, som tilfældet var i 2019.

I alt blev der uddelt 332.713 såkaldte parkeringsafgifter, hvilket er 25.000 flere end året før. Årsagen er ifølge Københavns Kommune blandt andet, at P-vagterne har fået elcykler, der hjælper dem hurtigere gennem byen, oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Samtidig har kommunen udvidet området med tidsbegrænset parkering med tre nye zoner, hvilket alt andet lige giver mulighed for at udskrive endnu flere bøder.

Det, som primært koster københavnere og besøgende dyrt, er, at de ikke får betalt, når de parkerer. En tredjedel – 105.347 – af alle P-afgifterne skyldes, at der er parkeret uden betaling.

Opgørelsen viser desuden en mindre stigning i antallet af P-afgifter, som er blevet pålagt, fordi bilisten har parkeret for tæt på et vejkryds eller har parkeret på fortov eller cykelsti. Når flere bilister har fået en P-afgift for denne forseelse, kan det også hænge sammen med, at P-vagterne i dag færdes på cykler.

Den største stigning i typen af forseelser gælder dog de tilfælde, hvor bilister ikke har overholdt tidsbegrænsningen. Årsagen til denne stigning kan blandt andet bunde i, at der er oprettet nye tidsbegrænsede P-zoner i områder, hvor man før kunne parkere frit.

Dyreste veje

På listen over veje og gader, hvor der bliver uddelt flest parkeringsbøder, dominerer vejene omkring Rigshospitalet. Listen toppes af Juliane Maries Vej, mens Blegdamsvej og Frederik Vs Vej ligeledes er at finde i top-ti.

»Det er et område med nogle særlige forhold, hvor der er stor trafikafvikling i løbet af dagen, og hvor folk har stort behov for korttidsparkering. Vi har derfor også et vedvarende fokus på P-kontrol i området, så det bliver nemmere at finde en plads, når man har et ærinde på Rigshospitalet. Vi er desuden på vej med ekstra skiltning, så reglerne om tidsbegrænset parkering i området bliver tydeliggjort,« siger enhedschef Jesper Borch fra Center for Parkering i meddelelsen.

Antallet af afgifter på de tre veje er dog faldet i forhold til 2018, og det samme gælder for de fleste andre veje på top-ti-listen. De foregående år har afgifter på top-ti-vejene således udgjort mere end ti procent af det samlede antal afgifter – for 2019 er dette tal faldet til 8,5 procent.

I Bådsmandsstræde på Christianshavn, som toppede listen i 2018, har der været et stort fald i antallet af bøder i 2019. Bådmandsstræde er dog fortsat at finde på en samlet andenplads.

Flæsketorvet, der lå nummer to i 2018, er i 2019 rykket ned på tiendepladsen.

»Det er en positiv udvikling, som bunder i, at vi sidste år indførte nye og mere gennemskuelige parkeringsregler for Den Hvide Kødby, hvilket har haft den tilsigtede effekt i 2019. Når Flæsketorvet fortsat er at finde på top-ti-listen, skyldes det, at området bliver benyttet til erhvervs- og kundeparkering i dagtimerne og til beboerparkering for vesterbroerne i aftentimerne og i weekenden. Så det er altså et af de steder, hvor der er stort pres på parkeringspladserne døgnet rundt,« hedder det fra Jesper Borch.

Gule nummerplader

Tidligere år har parkeringsforholdene i Københavns Kommune oplevet store forandringer som eksempelvis digitalisering af P-kontrollen. I år bliver de største ændringer på parkeringsområdet de nye særordninger, som blev politisk besluttet sidste år.

Det gælder eksempelvis oprettelsen af 500 erhvervsparkeringspladser, som er reserveret til biler med gule nummerplader. De første cirka 170 pladser blev oprettet før jul, mens de resterende etableres i løbet af året. Hensigten er at gøre det nemmere for bilister med et erhvervsmæssigt ærinde at finde en ledig parkeringsplads i de områder, hvor der er størst pres på pladserne.

Herudover har kommunen sat sig for at forbedre forholdene for elbiler for på den måde at bidrage til den grønne omstilling af københavnernes køretøjer. Derfor er det pr. 1. januar blevet gratis for elbiler, brintbiler og elmotorcykler at parkere i gadeplan. Desuden er der iværksat en forsøgsordning med tidsbegrænset parkering på 24 udvalgte elbilpladser med ladestander, hvilket skal skabe større rotation på pladserne, så det bliver nemmere for elbilister at få strøm på deres bil.

Siden 1. januar 2019 har kommunerne skullet aflevere 70 procent af de samlede indtægter fra betalingsparkering til staten i form af modregning i bloktilskuddet. Københavns Kommune har i 2019 modtaget i alt 470 mio. kr. i betaling via P-automater, mobilapps og licenser.