Alarm afblæst: Læger nok til syge i hovedstaden

To nye regionsklinikker og en række ekstra såkaldte ydernumre har været med til at sikre, at alle borgere i Region Hovedstaden i dag har en praktiserende læge. Men der er pres på, og derfor arbejdes der bl.a. på at oprette nye licensklinikker på hospitalerne. Kammeradvokat bremser bonus til læger for at tage flere patienter.

Alle borger i hovedstaden har i dag en praktiserende læge, men der er pres på kapaciteten, og derfor vil regionen give mulighed for at oprette »licensklinikker«, hvor lægerne lejer sig ind i ledige lokaler på hospitalerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Germund

Der er læger nok til at tage sig af syge borgere i hovedstaden.

Frygten for, at tusinder af tilflyttere til København og Frederiksberg ville komme til at stå uden en praktiserende læge, har vist sig at være ubegrundet.

Men det er kun lige akkurat, at det er lykkedes at sikre alle en læge. Derfor satses der fortsat på flere fronter på at få flere læger til at slå sig ned i byen, blandt andet ved at tilbyde, at de kan leje sig ind i ledige lokaler på regionens hospitaler.

Det er meldingen fra politikere i Region Hovedstaden i dag, efter der i sommer var frygt for, at måske helt op til 10.000 borgere – blandt andet mange studerende, der flyttede til byen – ville blive såkaldte spøgelsespatienter og komme til at stå uden en praktiserende læge, efter at flere læger havde valgt at lukke deres klinikker.

»Sådan kom det heldigvis ikke til at gå. Der er ingen borgere i Region Hovedstaden, der ikke har en læge. Vi holder skindet på næsen,« siger næstformand i udvalget for forebyggelse og sammenhæng Karsten Skawbo-Jensen (K).

Det er primært åbningen af to midlertidige regionsklinikker på Amager Hospital og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, der har været med til at afhjælpe den akutte lægemangel, hvor stort set alle læger i København og Frederiksberg havde lukket for tilgang af nye patienter.

Ligeledes er der ekstraordinært oprettet en række ekstra såkaldte ydernumre, som er let tilgængelige for læger, der ønsker at slå sig ned i hovedstaden, som er vokset med ca. 20.000 borgere de seneste år.

Befolkningstilvæksten kræver i sig selv ti nye såkaldte »lægekapaciteter«, men generelt har der gennem flere år været knaphed på praktiserende læger også i hovedstadsområdet.

Kapaciteten vurderes således fortsat at være presset. Region Hovedstaden prøver derfor også på andre måder at lokke flere læger til Københavnsområdet. Blandt andet åbner man for at etablere licensklinikker, hvor læger kan leje sig ind i lokaler på hospitalerne, som regionen stiller til rådighed, oplyser Karsten Skawbo-Jensen.

»Det kan være svært for læger at finde egnede lokaler i København og på Frederiksberg, hvor en del klinikker i dag er placeret på 3. sal i en beboelsesejendom. Derfor kan lokaler på hospitaler være en oplagt mulighed, også fordi der hér er god tilgængelighed for handicappede,« siger han.

Til gengæld har jura sat en stopper for et andet projekt i Region Hovedstaden med at tilbyde de nuværende praktiserende læger et økonomisk incitament i form af en »ekstra« betaling pr. patient, hvis lægerne er klar til at tage flere patienter end den nuværende grænse på ca. 1.600 pr. læge.

Regionen var indstillet på at afsætte ca. 7,5 mio. kr. til ordningen, hvor en læge kunne få udbetalt et honorar på 40-50.000 kr. halvårligt, hvis de hævede deres »lukketal« med 100-200 patienter.

Regionen var tæt på at indgå en aftale med de praktiserende lægers organisation, men en juridisk vurdering, man har fået foretaget hos Kammeradvokaten, blokerer nu for, at den bliver en realitet.

Kammeradvokaten vurderer således, at der ikke findes hjemmel i sundhedsloven eller overenskomsten til at indgå en aftale, hvor praktiserende læger i Region Hovedstaden, som tager flere patienter ind i lægepraksis, end de har i dag, får ekstra betaling i form af ekstra ydelseshonorar i en aftalt periode.

»Det er lidt ærgerligt. Økonomi er et stærkt incitament, så det kunne godt have givet noget. Men vi skal selvfølgelig ikke gøre noget ulovligt,« siger Karsten Skawbo-Jensen.