Akutberedskab nægtede at udlevere lydfiler i Daniel-sag

Der måtte en juridisk slåskamp til, før Københavns Politi fik lov til at høre Region Hovedstadens lydfiler i Daniel-sagen.

Der skulle en juridisk slåskamp til, før Københavns Politi med hjælp fra en dommer fik lov til at høre Region Hovedstadens lydfiler med samtaler mellem regionens akutberedskab og den række af borgere, der en oktoberdag sidste år forgæves forsøgte at skaffe hjælp til en danskgrønlandsk mand. Det skriver Politiken.

Den grønlandske mand, der lå livløs på gaden, døde, mens telefonerne i over tre kvarter glødede mellem akutberedskabet og de tililende borgere. Den manglende indsats er siden blevet politianmeldt.

Lydfilerne har stor betydning for at afgøre, om ansatte i akutberedskabet begik pligtforsømmelse, da de ikke sendte hjælp, selv om adskillige forbipasserende på Amagerbro Torv først via politiets nummer 114 og derpå alarmnummeret 112 forsøgte at rekvirere lægeassistance til den dybt bevidstløse Daniel.

Ifølge vidner havde han ligger sådan i op til tre timer.

Region Hovedstaden har afvist at udlevere filerne med henvisning til sundhedslovens bestemmelser om, at personfølsomme oplysninger kun kan udleveres til politi og anklagemyndighed, hvis der er tale om efterforskning af alvorlig kriminalitet som manddrab, seksualforbrydelser og grov vold.

Københavns Politi er derfor gået til domstolene og har fået en dommerkendelse med henvisning til retsplejeloven om at aflevere det ønskede materiale.

Hos Region Hovedstadens akutberedskab fastslår enhedschef Marit Buccarella, at regionen ikke ville modarbejde politiet.

»Men vi er som hospitalerne bundet af sundhedsloven og kan ikke uden et forudgående samtykke eller en dommerkendelse udlevere personhenførbare eller personfølsomme oplysninger – heller ikke til politiet. Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt at få afklaret, om der er tale om en berettiget begrundelse med et væsentligt formål for at udlevere lydfilerne«, siger Marit Buccarella.