Aggressive østers truer Limfjorden

Stillehavsøsters, som almindeligvis ikke hører hjemme i Danmark, gør stor skade på Limfjorden. Myndighederne var advaret, men de har ikke afværget problemet.

Foto: Erik Refner

Østers er en populær spise i mange europæiske køkkener. Men arten stillehavsøsters invaderer lige nu Limfjorden, hvor den gør stor skade. Det skriver Politiken i dag.

Stillehavsøsters hører ikke til i Danmark, men den spreder sig overalt i Limfjorden. Den lægger sig i store plamager tæt på strandene, hvor badegæster må se sig nødsagede til at have badesko på. Men værre er, at de kan kvæle muslingebanker og være med til at udrydde de indfødte, nemlig limfjordsøsters.

Forskere og fiskere har i mange år advaret myndighederne, men de er ikke skredet til handling. Stillehavsøstersen har været i Limfjorden i ti år, og i 2010 råbte forskere op, heriblandt Dansk Skaldyrcenter. Direktør og professor, Jens Kjerulf Petersen, gjorde myndighederne opmærksomme på problemet, men i et svar fra Naturstyrelsen og By- og Landsskabsstyrelsen, stod der, at de hellere ville undersøge dræbergopler, som også er en invasiv art. Men at de desuden ikke havde midler til det på grund af besparelser i finansloven.

»Jeg mener, at man tilbage i 2010 skulle have begyndt en kortlægning, for så kunne vi have set, hvor stort problemet var, og gjort en koncentreret indsats de få steder, de fandtes på det tidspunkt. Jeg siger ikke, at de har sovet i timen, for jeg kan ikke garantere, at vi kunne have løst problemet. Men vi fik ikke chancen for det«, siger Jens Kjerulf Petersen til Politiken og tilføjer:

»Miljøstyrelsens officielle politik er, at så snart en invasiv art er i havene, så kan man ikke gøre noget. Det er ikke i overensstemmelse med udenlandske erfaringer. Der har været lavet forsøg, der viser, at hvis man med tidlig indsats bekæmper dem, før de danner banker, så kan man forhindre, at de spreder sig«.

Hans Erik Svart, som er biolog i Miljøstyrelsen, mener ikke, at det ville have gjort nogen forskel, hvis myndighederne havde grebet ind dengang. Arten ville have spredt sig. Det har man set igennem årtier i Vadehavet, men der har styrelsen ikke kunnet stille noget op.

Ligesom Hans Erik Svart mener WWF Verdensnaturfonden ikke, at man kan stille meget op, når en invasiv art gør sin ankomst.

I slutningen af måneden holder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Miljøstyrelsen og forskere et møde om problematikken, ligesom der også skal afholdes et møde i muslingeudvalget.