Afgørelse om stormflod åbner for erstatning til skaderamte

Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden steg til et meget højt niveau i forbindelse med weekendens storm, Egon. Beslutningen betyder, at der kan søges om økonomisk erstatning.

Nordjylland kan puste ud efter storm Oversvømmelse i Lemvig.
Foto: Morten Stricker. Blæsten gik frisk over Limfjordens vande, og vandene stod højt over bredden. Oversvømmelse i Lemvig. Kurt Laursen var én af de borgere i Lemvig der blev i sit hjem under oversvømmelsen.
Læs mere
Fold sammen

Stormen Egon medførte i weekenden stormflod i den vestlige del af Limfjorden fra Løgstør til Thyborøn. Det har Stormrådet truffet beslutning om mandag, fortæller rådets formand, Jesper Rasmussen.

»Stormrådet har fået målinger fra Kystdirektoratet og DMI, og på den baggrund har man været inde at beregne sted for sted, målestation for målestation, hvor der har været en ekstra forhøjet vandstand, som gør, at man kan erklære, at der har været stormflod,« siger han.

Rådet har således afgjort, at der var stormflod fra Nissum Bredning mod øst til og med Aggersundbroen - både den nordlige og sydlige kyst samt alle øer herimellem.

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af oversvømmelserne.

»Forsikringsselskaberne nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven,« siger Jesper Rasmussen.

Der er tale om stormflod, når vandstanden stiger så meget, at det statistisk set sker sjældnere end hvert 20. år på det pågældende sted.