Æresrelaterede forbrydelser

Rigspolitiet offentliggjorde i går en handlingsplan for den politimæssige indsats over for æresrelaterede forbrydelser.

Hvad er æresrelaterede forbrydelser?

Begrebet æresrelaterede forbrydelser dækker over straffelovsovertrædelser - vold, drab, drabsforsøg, trusler osv. - der er motiveret af og har forbindelse med kulturelt betingede normer og æresbegreber blandt visse etniske grupper. Eksempelvis at en families ære er blevet krænket, og at æren så skal oprettes igennem vold eller drab.

Hvor stort er omfanget af æresrelaterede forbrydelser i Danmark?

Der findes ikke præcise opgørelser over omfanget, bl.a. fordi man ikke tidligere har registreret denne form for kriminalitet. Siden juli 2006 har Rigspolitiet imidlertid bedt landets politikredse om at indberette alle sager, hvor der kan være mistanke om æresrelaterede forbrydelser, og indtil videre har Rigspolitiet modtaget ca. 95 indberetninger. Størstedelen handler om unge piger af anden etnisk herkomst, hvis familie er imod den kæreste, hun har fundet. På internationalt plan anslår Amnesty International, at der sker omkring 5.000 æresdrab om året.

Er der sket en stigning i omfanget af æresrelaterede forbrydelser?

Det er svært at sige, fordi man i Danmark - og i andre Vesteuropæiske lande - først er blevet opmærksom på fænomenet inden for de senere år. I Danmark er det især Sonay-sagen fra 2002 og Ghazala-sagen fra 2005, der fik sat fokus på problemet. I Sverige indså myndighederne og befolkningen først problemet efter den kendte Fadime-sag, hvor en pige med tyrkisk-kurdisk baggrund blev skudt af sin far, efter at hun offentligt havde fortalt, at hun var truet af sin familie. I bl.a. Sverige og England er man for nylig begyndt at genåbne gamle drabssager for at undersøge, om drabene var æresrelaterede.

Hænger æresvold og æresdrab sammen med religion?

Nej. Forskere peger på, at æresdrab og andet æresrelateret vold ikke hænger sammen med en specifik religion, men i stedet er bundet til traditioner inden for visse samfund, etniske grupper og stammer. Der er blandt andet set eksempler påæresdrab blandt visse kristne grupper i Mellemøsten, blandt muslimer i Pakistan, Afghanistan og Jordan, og blandt hinduer i Indien.