Ældreplejen forringet trods reform

Næsten halvdelen af de ældre, som er i berøring med ældreplejen, mener, at hjælpen er blevet ringere i kølvandet på kommunalreformen. I kommunerne erkender man, at »det ikke har været for godt«.

Kommunalreformen har ikke gjort ældreplejen bedre, mener danskerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jakob Boserup

Det er langtfra lykkedes for kommunerne at skaffe flere hænder til plejen af de svage ældre, som ellers skulle have været en af gevinsterne ved den stort anlagte kommunalreform. Samtidig mener næsten hver anden, der har været i berøring med ældreplejen, ifølge en ny Gallup-måling, at servicen er blevet ringere.

Kun i meget begrænset omfang er »kolde hænder«, der varetager administrative opgaver, blevet forvandlet til »varme hænder«, som er aktivt involveret i plejen af de ældre. Det viser et rundspørge, som Berlingske Research har foretaget til et stort antal af de nye storkommuner.

25 kommuner oplyser, at fordelingen mellem kolde og varme hænder er den samme, som før reformen trådte i kraft 1. januar i år. To kommuner oplyser, at der er blevet færre varme hænder, mens kun ti kommuner oplyser, at de har fået flere ansatte, der har personlig kontakt med de ældre.

Det svarer også til det billede, som Ældre Sagen har af kommunalreformen, der »langtfra har levet op til forventningerne«.

»Det er dybt skuffende. De stordriftsfordele, der skulle være ved at gennemføre reformen, er ikke slået igennem som et egentligt serviceløft til de ældre, som modtager hjemmehjælp. Tværtimod er servicen enten uændret, eller der er sket en decideret tilbagegang,« siger chefkonsulent Olav Felbo, Ældre Sagen.

Ifølge Gallup-undersøgelsen mener hele 46 pct. af de ældre, som har været i berøring med ældreplejen gennem det seneste år, at kvaliteten af hjælpen er blevet dårligere, og at effekten af kommunalreformen har været negativ. Kun to pct. af de ældre tilkendegiver, at kvaliteten er blevet bedre, mens 41 pct. mener, at kvaliteten er den samme.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening Tove Larsen (S) erkender, at det første år med kommunalreformen har været »drøjt at komme igennem«.

»Det har ikke været for godt med servicen i ældreplejen. På sigt vil kommunalreformen blive en fordel, men her og nu har den været en ulempe for de ældre,« siger Tove Larsen.

På Christiansborg vurderer formanden for Socialudvalget Christian H. Hansen (DF), at »det ikke er godt nok i dag, og at det skal blive bedre«. Han håber dog, at der vil være fremskridt at spore om et års tid.