Ældre kvinder får flere aborter

Kvinder over 42 år har mindst 50 procent risiko for at miste et foster. Til gengæld forøger det ikke risikoen ret meget, at kvinder tidligere har oplevet aborter, viser dansk undersøgelse.

Kvinder har markant ringere chance for at føde børn, når de er over 35 år. Og alene deres alder er årsag til, at færre graviditeter lykkes.

Til gengæld betyder det kun lidt om kvinden tidligere har haft en eller to spontane aborter. Chancen for, at tredje gang bliver lykkens gang, er næsten som hos kvinder, der ikke tidligere har mistet deres fostre.

Det viser en dansk undersøgelse, der formentlig er den mest omfattende nogensinde af kvinders graviditet og tab af fostre.

Undersøgelsen bygger på ikke færre end 1,2 millioner graviditeter hos knap 650.000 kvinder i årene fra 1978 til 1992. Ifølge den har kvinder mellem 15 og 30 år den klart laveste risiko for at miste et vordende barn. De unge kvinders risiko ligger omkring eller under 15 procent. Men efter de 35 år og specielt, når kvinderne har passeret 40 år, stiger risikoen meget brat.

35-årige risikerer spontan abort i knap en fjerdedel af graviditeterne, mens 42-årige i gennemsnit kun har held med en graviditet i halvdelen af tilfældene. Sidst i fyrrerne er risikoen over 80 procent.

"Undersøgelsen bygger på et meget stort og sikkert materiale. Specielt kan den bruges af fertilitetsklinikker til at se, om den kunstige befrugtning i sig selv fører til ringere chancer for at give børn. Eller om antallet af aborter efter kunstig befrugtning kan sammenlignes med det normale niveau," siger forsker Anne-Marie Nybo Andersen, Statens Serum Institut.

Hun fremhæver, at undersøgelsen også giver opmuntring til de kvinder, som har oplevet, at én eller to graviditeter er endt resultatløse.

"Det ser ikke ud til at betyde ret meget for, om det lykkes tredje gang. Chancen for at få børn ved den anden graviditet er næsten lige så stor som hos dem, der ikke tidligere har mistet et foster. Og efter to aborter er chancerne ikke meget dårligere," siger Anne-Marie Nybo Andersen.

Undersøgelsen er publiceret i British Medical Journal.